Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczniowie szkół podstawowych

1. „TUS trening umiejętności społecznych dla uczniów 2 i 3 kl. SP”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi.
Opis programu: Celem zajęć jest wsparcie dzieci w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych kompetencji społecznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne takie jak rozpoznawanie i regulowanie emocji, nawiązywanie relacji, współpraca, komunikacja, w tym wyrażanie swoich potrzeb, odmawianie, radzenie sobie z porażką. Dzięki pracy w małej grupie dzieci będą mogły przećwiczyć i utrwalić umiejętności w bezpiecznym środowisku.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Agnieszka Osińska-Jarmul (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022r. do maja 2023 r., w poniedziałki w godz. 16:3017:45;
czas trwania zajęć 75 min.
Zapisy  zakończone. Grupa została zamknięta.

____________________________________________________________________________________

2. "Wesoła matematyka"     

Adresaci programu: uczniowie klas 2 i 3 z trudnościami w nauce matematyki, którzy przejawiają niedojrzałość do uczenia się matematyki w zakresie myślenia operacyjnego.
Opis programu: Celem warsztatów jest rozwijanie myślenia operacyjnego i umiejętności matematycznych oraz kształtowanie dojrzałości do nauki matematyki. Na zajęciach będzie usprawniane myślenie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność klasyfikowania, umiejętności arytmetyczne. Dzieci będą także rozwijać motorykę dużą i małą, usprawniać percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczyć pamięć, uwagę i koncentrację, hartować emocje oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą we wtorki o godz. 15:00 od października 2022 r. (8 spotkań);
czas trwania zajęć 45 min.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji we wrześniu. Zapisy w Sekretariacie poradni.

Grupa nie zebrała się.

Istnieje możliwość utworzenia grupy w II semestrze

___________________________________________________________________________________

3. "Lepiej słyszę, piszę, zapamiętuję i koncentruję się zajęcia z elementami terapii ręki"

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji, nieharmonijnym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych, osłabioną pamięcią, trudnościami w pisaniu.
Opis programu: Celem warsztatów jest usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, koncentracji uwagi oraz tzw. motoryki małej. Dzieci będą rozwijać precyzyjne ruchy, sprawność palców, dłoni, nadgarstka oraz całego ciała, kształtować prawidłowy chwyt pisarski, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, rozbudzać wiarę we własne siły i możliwości oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą we wtorki o godz. 15:00 od grudnia 2022 r. (810 spotkań);
czas trwania zajęć 45 min.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia.  Zapisy w sekretariacie poradni na II semestr 2022/2023 r.

 

_____________________________________________________________________________________

4. „Podróż do Krainy Emocji”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 46 przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, prezentujący nieakceptowane sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami.
Opis programu: Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz empatii. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji w małej grupie, pozwoli na rozwijanie samoświadomości, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. W czasie spotkań będziemy zajmować się emocjami rozpoznawaniem, nazywaniem i radzeniem sobie z nimi. Będziemy to robić wykorzystując różne aktywne metody i techniki.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Joanna Sławacka (psycholog)
Informacje praktyczne:
Rozpoczęcie zajęć w październiku 2022 r., wtorki godz. 15:30 (1015 spotkań);
czas trwania zajęć 75 min.
Forma pracy: grupa do 68 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez osoby prowadzące zajęcia podczas konsultacji we wrześniu.
Zapisy zakończone. Grupa została zamknięta, zajęcia  grupy będą kontynuowane w II semestrze. Brak nowego naboru na II semestr.

_____________________________________________________________________________________

5. „Warsztaty czytania ze zrozumieniem”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami w czytaniu.
Opis programu: Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności pracy nad tekstem. Poprawa zdolności kojarzenie ze sobą pewnych fragmentów czytanego tekstu oraz ich zapamiętywanie.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022 r. (8 spotkań) w czwartki o godz. 15:00.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

6. „Trening funkcji wzrokowych”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji wzrokowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje analizatora wzrokowego oraz spostrzegawczość.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 01.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

7. „Trening funkcji słuchowo-językowych”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 08.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

8. „Trening koncentracji i pamięci”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi pamięć i koncentrację uwagi. Ćwiczenia mające na celu poprawę skupienia uwagi, pamięci, kojarzenia i selekcjonowania informacji, analizowania oraz logicznego myślenia.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 15.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

9. „Jak efektywnie się uczyć?”   /UWAGA oferta czasowo zawieszona/

Adresaci programu: 
Uczniowie klas 5 i 6,
Uczniowie klas 7 i 8,
Uczniowie szkół średnich.
Opis programu: Warsztaty efektywnego uczenia, zapoznanie ze sposobami skutecznego uczenia oraz niektórymi technikami zapamiętywania.
Prowadzący: Hanna Posudziejewska (psycholog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty jednorazowe, odbędą się w sobotę w godzinach 9:0013:00.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

10. „Warsztaty Mocy dla nastolatek”  

Adresaci programu:  Dziewczynki z klas 68 szkół podstawowych z osłabioną wiarą w siebie i swoje możliwości, wycofujące się z aktywności, mające trudności z akceptacją samych siebie, negatywnie się oceniające, z nadmierną samokrytyką, potrzebujące także wzmocnić pewność siebie w grupie.
Opis programu: Celem spotkań jest wsparcie nastolatek w budowaniu zdrowej samooceny opartej na szacunku do siebie. Zrozumienie zmian wynikających z rozwoju. Docenienie mocnych stron, potencjału, ale też zrozumienie i akceptacja słabości. Metody warsztatów mają: wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie, pomóc w nabywaniu umiejętności nawiązywania konstruktywnych relacji, unikać niezdrowej presji i porównywania się, co wpłynie na podejmowanie właściwych decyzji, wybieranie bezpiecznych strategii w sytuacjach trudnych oraz pozytywne myślenie o swoich możliwościach.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022 r. w czwartki od godz. 17:00 (10 spotkań);
czas trwania zajęć 90 min.
Forma pracy: grupa do 68 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji we wrześniu.
Zapisy w Sekretariacie Poradni lub przez kontakt mailowy k.nowak-zawadzka@ppp22.waw.pl

_____________________________________________________________________________________

11. „Trening antystresowy”  

Adresaci programu:  Uczniowie klas 8 szkół podstawowych.
Opis programu: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, tak by nie wpłynął dezorganizująco na egzaminy, nauka relaksacji.
Prowadzący: Lidia Pawelec (psycholog)
Informacje praktyczne:
Miejsce: PPP nr 22
Termin: 01.04.2023 (sobota), godz.1012
Liczebność grupy: 1012 osób
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

12. „Grupa wsparcia dla nastolatków” /UWAGA oferta czasowo zawieszona/ 

Adresaci programu:  Uczniowie szkół średnich oraz uczniowie klas 8 SP.
Opis programu: Grupa wsparcia dla nastolatków, omówienie problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zwiększenie kompetencji interpersonalnych.
Prowadzący: Hanna Posudziejewska (psycholog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty w piątki w godzinach 18:0019:00, minimalna liczba osób 8.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas starszych  /UWAGA oferta czasowo zawieszona/ 

Adresaci programu: Uczniowie klas starszych SP
Opis programu: I
ndywidualne porady i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Osoba prowadząca: Hanna Posudziejewska (doradca zawodowy, psycholog).
Informacje praktyczne: Zapisy w sekretariacie poradni.