Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczniowie szkół podstawowych

Oferta na rok szkolny 2023/24

1. „Trening efektywnego uczenia się"

Adresaci programu: Uczniowie klasy: IV – V, VI – VII oraz VIII szkoły podstawowej

Opis programu: Warsztaty z metod skutecznego uczenia, ćwiczenia na poprawę pamięci i koncentracji, przedstawienie wybranych mnemotechnik, poznanie metody mapy myśli.
Cel: poznanie skutecznych sposobów uczenia, poprawa pamięci i koncentracji.

Osoby prowadzące: Hanna Posudziejewska (psycholog), Jacek Krukowski (psycholog)

Informacje praktyczne: Rekrutacja telefoniczna.

Terminy:

SEMESTR II – NABÓR TRWA

23.03.24 w godzinach 8:00-12:00 dla klas IV-V (rekrutacja do 15.03)

20.04.24 w godzinach 8:00-12:00 dla klas VIII (rekrutacja do 12.04)

25.05.24 w godzinach 8:00-12:00 dla klas VI-VII (rekrutacja do 17.05)

 

SEMESTR I – LISTY ZAMKNIĘTE

7.10.23 w godzinach 8:00-12:00 dla klas IV – V (rekrutacja do 4.10)

14.10.23 w godzinach 8:00-12:00 dla klas VI – VII (rekrutacja do 11.10)

18.11.23 w godzinach 8:00-12:00 dla klas VII – VIII (rekrutacja do 15.11)

O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca.


2. Warsztaty socjoterapeutyczne „Podróż do Krainy Emocji” LISTA ZAMKNIĘTA

Adresaci programu: Uczniowie klas IV – VI przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, prezentujący nieakceptowane sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami.

Opis programu: Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz empatii.
Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji w małej grupie, pozwoli na rozwijanie samoświadomości, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.
W czasie spotkań będziemy zajmować się emocjami - rozpoznawaniem, nazywaniem i radzeniem sobie z nimi. Będziemy to robić wykorzystując różne aktywne metody i techniki.

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Joanna Sławacka (psycholog)

Informacje praktyczne:
Start: w październiku 2023 r., wtorki godz. 15:15-16:30 (10-15 spotkań) czas trwania zajęć 75 min.
Forma pracy: grupa do 6-8 osób
Uczestnicy kwalifikowani będą przez osobę prowadzącą zajęcia podczas konsultacji we wrześniu.
Zapisy w Sekretariacie Poradni lub przez kontakt mailowy: ka.nowak@eduwarszawa.pl

O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca. LISTA ZAMKNIĘTA.


3. TUS - trening umiejętności społecznych dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej LISTA ZAMKNIĘTA

Adresaci programu: Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi

Opis programu: Celem zajęć jest wsparcie dzieci w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych kompetencji społecznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne takie jak rozpoznawanie i regulowanie emocji, nawiązywanie relacji, współpraca, komunikacja, w tym wyrażanie swoich potrzeb, odmawianie, radzenie sobie z porażką. Dzięki pracy w małej grupie dzieci będą mogły przećwiczyć i utrwalić umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Agnieszka Osińska-Jarmul (pedagog)

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywać się będą od października 2023r. do maja 2024r., w poniedziałki w godz. 16:15 – 17:30; czas trwania zajęć 75 min.
Rekrutacja odbywa się poprzez sekretariat Poradni oraz kontakt mailowy: ka.nowak@eduwarszawa.pl

O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca. LISTA ZAMKNIĘTA.


4. „Trening antystresowy”

Adresaci programu: Uczniowie klas VIII szkół podstawowych

Opis programu: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, tak by nie wpłynął dezorganizująco na egzaminy, nauka relaksacji.

Osoba prowadząca: Lidia Pawelec (psycholog)

Informacje praktyczne:

Miejsce: PPP nr 22
Liczebność grupy: 10-12 osób.
Zapisy przez sekretariat poradni.
Termin: 16.03.2024 (sobota), g.10-12.
O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca.


5. „Trening funkcji wzrokowych”

Adresaci programu: Uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji wzrokowych.

Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje analizatora wzrokowego oraz spostrzegawczość.

Osoba prowadząca: Sylwia Krzywik (pedagog)

Informacje praktyczne:

Termin: 2.10.2023r. (poniedziałek g. 14 – 16)
Zapisy w sekretariacie poradni.
O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca.


6. „Trening funkcji słuchowo-językowych”

Adresaci programu: Uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.

Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego.

Osoba prowadząca: Sylwia Krzywik (pedagog)

Informacje praktyczne:

Termin: 9.10.2023r. (poniedziałek g. 14-16)
Zapisy w sekretariacie poradni.
O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca.


7. „Trening koncentracji i pamięci”

Adresaci programu: Uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami w koncentracji i pamięci.

Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi pamięć i koncentrację uwagi. Ćwiczenia mające na celu poprawę skupienia uwagi, pamięci, kojarzenia i selekcjonowania informacji, analizowania oraz logicznego myślenia.

Osoba prowadząca: Sylwia Krzywik (pedagog)

Informacje praktyczne:

Termin: 16.10.2023r. (poniedziałek g. 14 – 16)

Zapisy w sekretariacie poradni.
O zakwalifikowaniu na warsztaty, telefonicznie poinformuje osoba prowadząca.


8. "Wesoła matematyka" warsztaty dla dzieci, które uczestniczyły w badaniu przesiewowym dotyczącym myślenia operacyjnego

Adresaci programu: Uczniowie klas III uczestniczący w badaniu przesiewowym, reprezentujący niski poziom myślenia operacyjnego.

Opis programu: Celem warsztatów jest rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci i umiejętności matematycznych oraz kształtowanie dojrzałości do nauki matematyki. Na zajęciach będzie usprawniane myślenie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność klasyfikowania, umiejętności arytmetyczne.

Osoba prowadząca: Magdalena Kornacka (pedagog)

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywać się będą w PPP nr 22.

I grupa: od 05-12-2023 we wtorki o godz. 15:00 (45-50 minut; 6-8 spotkań);

II grupa: od 07-12-2023 w czwartki o godz. 16:00 (45-50 minut; 6-8 spotkań);

Forma pracy: minigrupa do 5 osób.

Zapisy w sekretariacie Poradni. Warsztaty rozpoczną się po zebraniu grupy.
O zakwalifikowaniu na warsztaty poinformuje telefonicznie osoba prowadząca.


9. "Lepiej słyszę, czytam, piszę, zapamiętuję i koncentruję się. Warsztaty z elementami terapii ręki" LISTA ZAMKNIĘTA

Adresaci programu: Uczniowie klas III – IV ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji lub dysleksją, nieharmonijnym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych, osłabioną pamięcią, trudnościami w  czytaniu i pisaniu.

Opis programu: Celem warsztatów jest usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, koncentracji uwagi, umiejętności czytania i pisania. Podczas zajęć dzieci będą rozwijać funkcje słuchowo-językowe i wzrokowo-przestrzenne, umiejętności czytania i pisania. Będą także doskonalić koordynację.
wzrokowo-ruchową, sprawność całego ciała, dłoni i palców, kształtować prawidłowy chwyt pisarski oraz rozbudzać wiarę we własne siły i możliwości.

Osoba prowadząca: Magdalena Kornacka (pedagog)

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywać się będą we wtorki w godz. 16:00 – 17:30; planowany termin rozpoczęcia zajęć po zebraniu grupy 17-10-2023 (10-12 spotkań);
czas trwania zajęć 80 – 90 min.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji w okresie wrzesień – październik lub na podstawie wydanej opinii. Zapisy w sekretariacie poradni. O zakwalifikowaniu na warsztaty poinformuje telefonicznie osoba prowadząca.


10. „Chcę znać tabliczkę mnożenia” LISTA ZAMKNIĘTA

Adresaci programu: Uczniowie klas IV ze stwierdzonymi trudnościami w nauce, z osłabioną pamięcią, którzy mają kłopoty z nauką tabliczki mnożenia.

Opis programu: Celem warsztatów jest wsparcie dzieci w nauce tabliczki mnożenia. Na zajęciach będą między innymi: ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające naukę tabliczki mnożenia, usprawniające logiczne myślenie i umiejętności arytmetyczne. Dzieci będą także rozwijać motorykę i koordynację, usprawniać percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczyć pamięć, uwagę i koncentrację, hartować emocje oraz kształtować umiejętności społeczne.

Osoba prowadząca: Magdalena Kornacka (pedagog)

Informacje praktyczne:

Warsztaty odbywać się będą w piątki w godz. 15:00 – 16:30; planowany termin rozpoczęcia zajęć po zebraniu grupy 20-10-2023 (8 spotkań);
czas trwania zajęć 80–90 min.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji w okresie wrzesień – październik lub na podstawie wydanej opinii. Zapisy w sekretariacie poradni. O zakwalifikowaniu na warsztaty poinformuje telefonicznie osoba prowadząca.


11. Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla nastolatków (14 – 16 lat)

Adresaci programu: Uczniowie w wieku 14 – 16 lat.

Opis programu: Grupa przeznaczona jest dla nastolatków, którzy mają trudności w budowaniu relacji, nie do końca rozumieją siebie, swoje emocje. Zdarza im się odczuwać nadmiar leku, zbyt częste rozczarowania. Mają potrzebę wzmocnienia poczucia własnej wartości, poznania innych osób, posłuchania ich historii, zainspirowania się, poszukania strategii do rozwiązania swoich spraw.Nasze spotkania pomogą w takich obszarach:
– rozpoznawanie swoich potrzeb,
– stawianie granic,
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
– sposoby radzenia sobie ze stresem,
– umiejętność rozpoznawania własnych emocji i co dalej,
– budowanie pewności siebie.

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Joanna Sławacka (psycholog)

Informacje praktyczne:

Start, wtorki, godz. 15:30 – 16:45 od lutego 2024 r. Nabór rozpoczynamy od września 2023 r.,
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia. Zapisy w sekretariacie poradni lub przez kontakt mailowy: ka.nowak@eduwarszawa.pl
O zakwalifikowaniu na warsztaty poinformuje telefonicznie osoba prowadząca.


12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas starszych szkół podstawowych

Adresaci programu: Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

Opis programu: Indywidualne porady i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Osoba prowadząca: Hanna Posudziejewska (doradca zawodowy, psycholog).

Informacje praktyczne: Zapisy w sekretariacie poradni.


13. GRUPA DLA NASTOLATKÓW "Iskra Odporności" LISTA ZAMKNIĘTA

Adresaci programu: Uczniowie w wieku 14-16 lat

Opis programu: Grupa przeznaczona jest dla nastolatków, którzy mają trudności w budowaniu relacji, nie do końca rozumieją siebie, swoje emocje. Zdarza im się odczuwać nadmiar leku, zbyt częste rozczarowania. Celem programu jest wspieranie odporności psychicznej rozumianej jako umiejętność kontrolowania sposobu reagowania na trudne wydarzenia oraz radzenie sobie z wyzwaniami i przeciwnościami. Program przeznaczony jest dla nastolatków, którzy mają potrzebę wzmocnienia poczucia własnej wartości, poznania innych osób, posłuchania ich historii, zainspirowania się, poszukania strategii do rozwiązania swoich spraw. Nasze spotkania pomogą w takich obszarach:
– rozpoznawanie swoich potrzeb,
– stawianie granic,
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
– sposoby radzenia sobie ze stresem,
– umiejętność rozpoznawania własnych emocji

– budowanie pewności siebie.
Istotą programu będą zadania i ćwiczenia zwiększające odporność poprzez:

  • naukę uważnego oddychania
  • tworzenie Portfolio Odporności (dostrzeganie zasobów i mocnych stron)
  • analizę i przekształcanie nawykowych sposobów myślenia i reagowania w trudnych sytuacjach z zastosowaniem modelu I-S-K-R-A

Osoby prowadzące: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Joanna Sławacka (psycholog)

Informacje praktyczne:Start: 6 lutego, wtorek, godz. 15:30 – 16:45; 12 spotkań.  LISTA JEST JUŻ ZAMKNIĘTA.