Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczniowie szkół podstawowych

1. „TUS trening umiejętności społecznych dla uczniów 2 i 3 kl. SP”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi.
Opis programu: Celem zajęć jest wsparcie dzieci w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych kompetencji społecznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne takie jak rozpoznawanie i regulowanie emocji, nawiązywanie relacji, współpraca, komunikacja, w tym wyrażanie swoich potrzeb, odmawianie, radzenie sobie z porażką. Dzięki pracy w małej grupie dzieci będą mogły przećwiczyć i utrwalić umiejętności w bezpiecznym środowisku.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Agnieszka Osińska-Jarmul (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022r. do maja 2023 r., w poniedziałki w godz. 16:3017:45;
czas trwania zajęć 75 min.
Zapisy  zakończone. Grupa została zamknięta.

____________________________________________________________________________________

2. "Wesoła matematyka"     

Adresaci programu: uczniowie klas 2 i 3 z trudnościami w nauce matematyki, którzy przejawiają niedojrzałość do uczenia się matematyki w zakresie myślenia operacyjnego.
Opis programu: Celem warsztatów jest rozwijanie myślenia operacyjnego i umiejętności matematycznych oraz kształtowanie dojrzałości do nauki matematyki. Na zajęciach będzie usprawniane myślenie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność klasyfikowania, umiejętności arytmetyczne. Dzieci będą także rozwijać motorykę dużą i małą, usprawniać percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczyć pamięć, uwagę i koncentrację, hartować emocje oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą po zebraniu grupy w piątki o godz. 13:00 od 17-03-2023 (8 spotkań);
czas trwania zajęć 45 min.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji we wrześniu. Zapisy w Sekretariacie poradni.

Grupa nie zebrała się.

Istnieje możliwość utworzenia grupy w II semestrze

___________________________________________________________________________________

3. "Lepiej słyszę, piszę, zapamiętuję i koncentruję się zajęcia z elementami terapii ręki"

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji, nieharmonijnym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych, osłabioną pamięcią, trudnościami w pisaniu.
Opis programu: Celem warsztatów jest usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, koncentracji uwagi oraz tzw. motoryki małej. Dzieci będą rozwijać precyzyjne ruchy, sprawność palców, dłoni, nadgarstka oraz całego ciała, kształtować prawidłowy chwyt pisarski, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, rozbudzać wiarę we własne siły i możliwości oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą po zebraniu grupy we wtorki o godz. 16:00 od marca 2023 r. (8 spotkań);
czas trwania zajęć 75 minut.
Forma pracy: minigrupa do 4 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia.  Zapisy w sekretariacie poradni na II semestr 2022/2023 r.

 

_____________________________________________________________________________________

4. „Podróż do Krainy Emocji”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 46 przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, prezentujący nieakceptowane sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami.
Opis programu: Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz empatii. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji w małej grupie, pozwoli na rozwijanie samoświadomości, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. W czasie spotkań będziemy zajmować się emocjami rozpoznawaniem, nazywaniem i radzeniem sobie z nimi. Będziemy to robić wykorzystując różne aktywne metody i techniki.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Joanna Sławacka (psycholog)
Informacje praktyczne:
Rozpoczęcie zajęć w październiku 2022 r., wtorki godz. 15:30 (1015 spotkań);
czas trwania zajęć 75 min.
Forma pracy: grupa do 68 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez osoby prowadzące zajęcia podczas konsultacji we wrześniu.
Zapisy zakończone. Grupa została zamknięta, zajęcia  grupy będą kontynuowane w II semestrze. Brak nowego naboru na II semestr.

_____________________________________________________________________________________

5. „Warsztaty czytania ze zrozumieniem”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami w czytaniu.
Opis programu: Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności pracy nad tekstem. Poprawa zdolności kojarzenie ze sobą pewnych fragmentów czytanego tekstu oraz ich zapamiętywanie.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022 r. (8 spotkań) w czwartki o godz. 15:00.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

6. „Trening funkcji wzrokowych”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji wzrokowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje analizatora wzrokowego oraz spostrzegawczość.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 01.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

7. „Trening funkcji słuchowo-językowych”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 08.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

8. „Trening koncentracji i pamięci”  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi pamięć i koncentrację uwagi. Ćwiczenia mające na celu poprawę skupienia uwagi, pamięci, kojarzenia i selekcjonowania informacji, analizowania oraz logicznego myślenia.
Prowadzący: Sylwia Krzywik (pedagog)
Informacje praktyczne:
Termin: 15.12.2022 (czwartek godz. 1416)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

9. „Jak efektywnie się uczyć?” 

Adresaci programu: 
Uczniowie klas 5 i 6,
Uczniowie klas 7 i 8,
Uczniowie szkół średnich.
Opis programu: Warsztaty efektywnego uczenia, zapoznanie ze sposobami skutecznego uczenia oraz niektórymi technikami zapamiętywania.
Prowadzący: Hanna Posudziejewska (psycholog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty jednorazowe, odbędą się w sobotę w godzinach 9:0013:00.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

10. „Warsztaty Mocy dla nastolatek”  

Adresaci programu:  Dziewczynki z klas 68 szkół podstawowych z osłabioną wiarą w siebie i swoje możliwości, wycofujące się z aktywności, mające trudności z akceptacją samych siebie, negatywnie się oceniające, z nadmierną samokrytyką, potrzebujące także wzmocnić pewność siebie w grupie.
Opis programu: Celem spotkań jest wsparcie nastolatek w budowaniu zdrowej samooceny opartej na szacunku do siebie. Zrozumienie zmian wynikających z rozwoju. Docenienie mocnych stron, potencjału, ale też zrozumienie i akceptacja słabości. Metody warsztatów mają: wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie, pomóc w nabywaniu umiejętności nawiązywania konstruktywnych relacji, unikać niezdrowej presji i porównywania się, co wpłynie na podejmowanie właściwych decyzji, wybieranie bezpiecznych strategii w sytuacjach trudnych oraz pozytywne myślenie o swoich możliwościach.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty odbywać się będą od października 2022 r. w czwartki od godz. 17:00 (10 spotkań);
czas trwania zajęć 90 min.
Forma pracy: grupa do 68 osób.
Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagoga prowadzącego zajęcia podczas konsultacji we wrześniu.
Zapisy w Sekretariacie Poradni lub przez kontakt mailowy k.nowak-zawadzka@ppp22.waw.pl

_____________________________________________________________________________________

11. „Trening antystresowy”  

Adresaci programu:  Uczniowie klas 8 szkół podstawowych.
Opis programu: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, tak by nie wpłynął dezorganizująco na egzaminy, nauka relaksacji.
Prowadzący: Lidia Pawelec (psycholog)
Informacje praktyczne:
Miejsce: PPP nr 22
Termin: 01.04.2023 (sobota), godz.1012
Liczebność grupy: 1012 osób
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

12. „Grupa wsparcia dla nastolatków” /UWAGA oferta czasowo zawieszona/ 

Adresaci programu:  Uczniowie szkół średnich oraz uczniowie klas 8 SP.
Opis programu: Grupa wsparcia dla nastolatków, omówienie problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, zwiększenie kompetencji interpersonalnych.
Prowadzący: Hanna Posudziejewska (psycholog)
Informacje praktyczne:
Warsztaty w piątki w godzinach 18:0019:00, minimalna liczba osób 8.
Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas starszych  /UWAGA oferta czasowo zawieszona/ 

Adresaci programu: Uczniowie klas starszych SP
Opis programu: I
ndywidualne porady i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Osoba prowadząca: Hanna Posudziejewska (doradca zawodowy, psycholog).
Informacje praktyczne: Zapisy w sekretariacie poradni.