Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczniowie szkół podstawowych

1. "Koncentracja uwagi oraz techniki efektywnego uczenia się"  

Adresaci programu: Trening przewidziany jest dla ósmoklasistów z następującymi problemami: częste rozpraszanie się, niecierpliwość, trudności z „zabraniem” się do nauki, częste odkładanie na później ważnych spraw, trudności z planowaniem swoich czynności, trudności z zapamiętywaniem.
Opis programu: Trening mający na celu: zapoznanie z różnymi stylami uczenia się, poznanie „dekalogu efektywnego uczenia się”, przedstawienie metod uczenia się: klasyczne, mnemotechniki, metody graficzne oraz ich parataktyczne zastosowanie, poprzez ćwiczenia, poznanie sposobów na efektywne koncentrowanie się.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Sylwia Krzywik (pedagog).
Informacje praktyczne: Program realizowany jednorazowo w wymiarze 4h. Warsztaty rozpoczynają się, po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. W warsztatach może uczestniczyć 6 osób. Zapisy w sekretariacie poradni.

____________________________________________________________________________________

2. "Lepiej słyszę, piszę, zapamiętuję i koncentruje się - zajęcia z elementami terapii ręki"

Adresaci programu: Uczniowie klas 2-3 ze stwierdzonym ryzykiem dysleksji, nieharmonijnym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych, osłabioną pamięcią, trudnościami w pisaniu.
Opis programu: Celem warsztatów jest usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci, koncentracji uwagi oraz tzw. motoryki małej. Dzieci będą rozwijać precyzyjne ruchy, sprawność palców, dłoni, nadgarstka oraz całego ciała, kształtować prawidłowy chwyt pisarski, rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, rozbudzać wiarę we własne siły i możliwości oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne: Warsztaty odbywać się będą w środy o godz. 15:00 raz w tygodniu od X 2021 r., czas trwania zajęć 45 min. Forma pracy: grupa do 6 osób. Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagogów prowadzących zajęcia podczas konsultacji we wrześniu. Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________

3. "Wesoła matematyka"     

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 z trudnościami w nauce matematyki, którzy nie osiągnęli dojrzałości w zakresie myślenia operacyjnego.
Opis programu: Celem warsztatów jest rozwijanie myślenia operacyjnego i umiejętności matematycznych oraz kształtowanie dojrzałości do nauki matematyki. Na zajęciach będzie usprawniane myślenie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętność klasyfikowania, umiejętności arytmetyczne. Dzieci będą także rozwijać motorykę dużą i małą, usprawniać percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczyć pamięć, uwagę i koncentrację, hartować emocje oraz kształtować umiejętności społeczne.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne: Warsztaty odbywać się będą 1 raz w tygodniu od X 2021 r. we wtorki o godz. 15:00 (10 spotkań); czas trwania zajęć 45 min. Forma pracy: minigrupa do 3 osób.

___________________________________________________________________________________

4. "Ortografia metodą hakową"  

Adresaci programu: Dzieci ze szkół podstawowych mające opinię z Poradni stwierdzającą występowanie specyficznych trudności w uczeniu się pisania „dysortografię”.
Opis programu: Metoda hakowa to mnemotechnika pozwalająca zapamiętywać konkretne rzeczy przez skojarzenia, pozwala wyeliminować trudności ortograficzne przy pomocy obrazów, skojarzeń i historyjek. Zaangażowanie obu półkul, lewej analitycznej i prawej twórczej w proces wyboru właściwej formy ortograficznej, jest nie tylko skuteczne, ale również rozwija wyobraźnię. Celem warsztatów jest nauczenie dzieci tworzenia własnych haków pamięciowych, umożliwiających skuteczną naukę ortografii.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Sylwia Krzywik (pedagog).
Informacje praktyczne: Program podzielony jest na trzy części, realizowany w wymiarze 2h.
W warsztatach mogą uczestniczyć 4 osoby. Zapisy w sekretariacie poradni. Na każdy termin obowiązują oddzielne zapisy.

_____________________________________________________________________________________

5. "Warsztaty technik uczenia się"  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
Opis programu: Głównym założeniem zajęć jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się. Działanie to będzie miało dwie formy: podniesienie skuteczności uczenia się oraz kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki. W czasie warsztatów skupimy się na: rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, zaprezentowaniu narzędzi umożliwiających stworzenie własnego systemu pamięciowego, rozbudzeniu ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej, promowaniu korzystania z technik uczenia się, rozwijaniu koncentracji i lepszego skupienia uwagi.
Prowadzący: Jacek Krukowski (psycholog).
Informacje praktyczne: zajęcia będą odbywały się jednorazowo w jedną sobotę każdego miesiąca w godz. 8.00 - 11.00

_____________________________________________________________________________________

6. "W grupie raźniej"  

Adresaci programu: Trening przeznaczony jest dla uczniów SP z klas 7-8 z trudnościami społeczno-emocjonalnymi, którzy potrzebują: obniżyć napięcie lękowe i kształtować stabilność emocjonalną, nauczyć się nazywania i adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji; kształtować pozytywny obraz samego siebie, poczucia własnej gotowości i wiary w samego siebie; nauczyć się inicjowania kontaktów w grupie oraz rozwijać umiejętności społeczne.
Opis programu: Główne cele spotkań: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz modyfikacja negatywnych doświadczeń związanych z przebywaniem w grupie, a tym samym zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz praca nad zwiększaniem samooceny. Młodzież będzie uczyła się wielu umiejętności społecznych, tj. zawierania znajomości i jej wydłużania, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę oraz radzenia sobie z uczuciami: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.
Prowadzący: Justyna Wiktoruk (psycholog), Natalia Jamińska (psycholog).
Informacje praktyczne: Termin: semestr zimowy. Czas: czwartki w godzinach: 14.00-15.30. Ilość spotkań: 10-12 (do ustalenia). Grupa: ok. 4 – 6 osób. Zapisy w sekretariacie poradni.

_____________________________________________________________________________________
7. "Trening umiejętności społecznych"     

Adresaci programu: Dzieci z klas 0-1 z trudnościami w relacjach społecznych.
Opis programu: Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia odbywające się w stałej grupie liczącej maksymalnie sześcioro dzieci oraz dwóch specjalistów prowadzących. Celem nadrzędnym jest praca nad rozwojem kompetencji społecznych. Podczas spotkań dzieci ćwiczą współdziałanie w grupie, porozumiewanie się, czy też rozumienie sytuacji społecznych. Bardzo ważnym elementem zajęć jest praca nad rozwojem emocjonalnym. Dzieci uczą się odczytywać emocje zarówno u siebie jak i u innych osób. Zajęcia uczą stawiania granic jak i wzmacniają poczucie własnej wartości.
Prowadzący: Ludwika Mądzik-Dudziak (psycholog), Dorota Rudnicka (psycholog).
Informacje praktyczne: Termin: od października 2021 do maja 2022, środy o godz. 16:00, czas trwania jednego spotkania: 60 minut. Grupa: 6 osób. Zapisy w Sekretariacie Poradni.

_____________________________________________________________________________________

8. "Trening umiejętności społecznych"   

Adresaci programu: Uczniowie klas 2 i 3 szkoły podstawowej, którzy doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi.
Opis programu: Celem zajęć jest wsparcie dzieci w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS to program do uczenia się umiejętności takich jak rozpoznawanie i regulowanie emocji, nawiązywanie relacji, współpraca, komunikacja, w tym wyrażanie swoich potrzeb oraz odmawianie. Dzięki pracy w małej grupie dzieci będą mogły przećwiczyć i utrwalić wspomniane umiejętności w bezpiecznym środowisku.
Prowadzący: Aleksandra Cichosz (psycholog), Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog).
Informacje praktyczne: Warsztaty odbywać się będą od października 2021r. do maja 2022r., w poniedziałki w godz. 16:30-17:45; czas trwania zajęć 75 min. Forma pracy: Grupa złożona z około 6 osób. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na zajęcia, proszę o umówienie się na spotkanie kwalifikujące do grupy (telefonicznie bądź w sekretariacie poradni), które obejmuje indywidualną rozmowę z rodzicem dziecka oraz spotkanie z dzieckiem, aby sprawdzić, czy tworząca się grupa odpowiada potrzebom dziecka.

_____________________________________________________________________________________
9. "Warsztaty mocy dla nastolatków"   

Adresaci programu: Uczennice lub uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z osłabioną wiarą w siebie i swoje możliwości, młodzież wycofana, mająca trudności z akceptacją samych siebie, negatywnie się oceniająca, z nadmierną samokrytyką, potrzebująca także wzmocnić pewność siebie w grupie.
Opis programu: Celem warsztatów/spotkań jest wsparcie nastolatków w budowaniu zdrowej samooceny opartej na szacunku do siebie. Docenienie mocnych stron, zrozumienie i akceptacja słabości. Metody warsztatów mają: wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie, pomóc w nabywaniu umiejętności nawiązywania konstruktywnych relacji, unikać niezdrowej presji i porównywania się – co wpłynie na podejmowanie przez młodzież właściwych decyzji, wybieranie bezpiecznych strategii w sytuacjach trudnych oraz pozytywne myślenie o swoich możliwościach.
Prowadzący: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog), Magdalena Kornacka (pedagog).
Informacje praktyczne: Warsztaty odbywać się będą od X 2021 r. we wtorki od godz. 17:00 (10 spotkań); czas trwania zajęć 90 min. Forma pracy: grupa do 6 osób Uczestnicy kwalifikowani będą przez pedagogów prowadzących zajęcia podczas konsultacji we wrześniu. Zapisy w sekretariacie poradni.

____________________________________________________________________________________
10. "Trening antystresowy"   

Adresaci programu: Uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej.
Opis programu: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, nauka relaksacji.
Prowadzący: Lidia Pawelec (psycholog).
Informacje praktyczne: Termin: 2 kwietnia 2022. Zapisy w sekretariacie poradni. Liczebność grupy: 10-12 osób.

____________________________________________________________________________________
11. "Trening funkcji wzrokowych"   

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji wzrokowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje analizatora wzrokowego
oraz spostrzegawczość.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Sylwia Krzywik (pedagog).
Informacje praktyczne: Termin: 04.11.2021 (czwartek g. 13-15). Zapisy w sekretariacie poradni.

____________________________________________________________________________________
12. "Trening funkcji słuchowo-językowych"   

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami funkcji słuchowych.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami rozwijającymi funkcje percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Sylwia Krzywik (pedagog).
Informacje praktyczne: Termin: 18.11.2021, (czwartek g. 13-15). Zapisy w sekretariacie poradni.

____________________________________________________________________________________
13. "Trening koncentracji i pamięci"  

Adresaci programu: Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej ze stwierdzonymi trudnościami w koncentracji i pamięci.
Opis programu: Celem treningu jest zapoznanie uczniów i ich rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi pamięć i koncentrację uwagi. Ćwiczenia mające na celu poprawę skupienia uwagi, pamięci, kojarzenia i selekcjonowania informacji, analizowania oraz logicznego myślenia.
Prowadzący: Dorota Dawidowicz (pedagog), Sylwia Krzywik (pedagog).
Informacje praktyczne: Termin: 25.11.2021r. (czwartek g. 13-15). Zapisy w sekretariacie poradni.