Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzicom. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w prawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587). Dzięki temu rozporządzeniu wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają możliwość otrzymania bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy. Wczesnym wspomaganiem rozwoju są objęte dzieci niepełnosprawne od urodzenia, dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności aż do podjęcia obowiązku szkolnego oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością.

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania. Są prowadzone w zależności od potrzeb dziecka przez wybranych specjalistów, m.in.: logopedę, psychologa, pedagoga, terapeutę SI. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

  • Co zrobić, by dziecko mogło uczęszczać na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  • Gdzie uzyskuje się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub właściwej dla przedszkola, którym się opiekuje. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  • Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni psychologiczno-pedagogicznej (w poradni publicznej - nieodpłatnie). Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie na druku (otrzymanym w poradni), opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego, wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druk otrzymany w poradni)

  • Gdzie można realizować opinię WWRD?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Może to być m.in.: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole integracyjne, przedszkole ogólnodostępne, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, ośrodek wczesnej interwencji.

W wybranej placówce można uzyskać szczegółowe informacje, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wnioski o wydanie opinii WWRD są dostępne w zakładce DRUKI.