Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzicom. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587). Dzięki temu rozporządzeniu wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają możliwość otrzymania bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy. Wczesnym wspomaganiem rozwoju są objęte dzieci niepełnosprawne od urodzenia, dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności aż do podjęcia obowiązku szkolnego oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością.

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania. Są prowadzone w zależności od potrzeb dziecka przez wybranych specjalistów, m.in.: logopedę, psychologa, pedagoga, terapeutę SI. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych.
Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

Co zrobić, by dziecko mogło uczęszczać na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie uzyskuje się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.
Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub właściwej dla przedszkola, którym się opiekuje. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni psychologiczno-pedagogicznej (w poradni publicznej - nieodpłatnie). Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty: zaświadczenie lekarskie na druku (otrzymanym w poradni), opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego, wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druk otrzymany w poradni).

Gdzie można realizować opinię WWRD?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Może to być m.in.: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole integracyjne, przedszkole ogólnodostępne, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, ośrodek wczesnej interwencji. W wybranej placówce można uzyskać szczegółowe informacje, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wnioski o wydanie opinii WWRD są dostępne w zakładce DRUKI.