Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opinie

Jak uzyskać opinię w PPP22?
  • Opinie wystawiane są po przeprowadzeniu badań psychologiczno-pedagogicznych. Aby dowiedzieć się, czy można zarejestrować się na badania i uzyskać niezbędną pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny (tel.: 22 846 19 18, 723 244 579) bądź osobiście w sekretariacie poradni.
  • O przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych oraz wystawienie odpowiedniej opinii mogą wnioskować rodzice i prawni opiekunowie oraz pełnoletni uczniowie, którzy uczęszczają do placówki edukacyjnej znajdującej się w rejonie działania Poradni.
  • Jeśli dziecko było wcześniej badane w innej poradni, rodzice lub prawni opiekunowie powinni zwrócić się do poprzedniej Poradni o przekazanie nam dokumentacji dziecka.
  • Do wystawienia opinii wymagana jest informacja o dziecku napisana przez psychologa lub pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotowego - druk - Informacja szkoły o dziecku.

Prosimy o odręczne wypełnianie wniosków i osobiste złożenie w sekretariacie Poradni!
Wnioski o wydanie opinii są dostępne w zakładce DRUKI.