Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opinie

Jak uzyskać opinię w PPP22?
  • Opinie wystawiane są po przeprowadzeniu badań psychologiczno-pedagogicznych. Aby dowiedzieć się, czy można zarejestrować się na badania i uzyskać niezbędną pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny (tel.: 22 846 19 18, 723 244 579) bądź osobiście w sekretariacie poradni.
  • O przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych oraz wystawienie odpowiedniej opinii mogą wnioskować rodzice i prawni opiekunowie oraz pełnoletni uczniowie, którzy uczęszczają do placówki edukacyjnej znajdującej się w rejonie działania poradni.
  • Jeśli dziecko było wcześniej badane w innej poradni, rodzice lub prawni opiekunowie powinni zwrócić się do poprzedniej poradni o przekazanie nam dokumentacji dziecka.
  • Do wystawienia opinii wymagana jest informacja o dziecku napisana przez psychologa lub pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotowego – druk: Informacja szkoły o dziecku.

Prosimy o odręczne wypełnianie wniosków i osobiste złożenie w sekretariacie poradni!
Wnioski o wydanie opinii są dostępne w zakładce DRUKI.