Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie klientów i pracowników w poradni obowiązują procedury, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zostały one opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i władz oświatowych oraz dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych placówki. Procedury obowiązują na mocy zarządzenia Dyrektora poradni i w pełnym brzmieniu są dostępne w jej siedzibie.
Informujemy o wybranych zasadach dotyczących wizyty w poradni:

 1. Wizyty do specjalistów w poradni umawiane są telefonicznie poprzez kontakt
  z pracownikiem sekretariatu tel: /22/ 846 19 18, tel. kom. 723 244 579
 2. Sprawy, które nie wymagają kontaktu osobistego ze specjalistą należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W Poradni mogą być przyjęte tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Ponadto nikt z domowników osób korzystających z usług poradni nie może przebywać w izolacji domowej/ na kwarantannie.
 4. Specjalista, który przed badaniem/zajęciami zaobserwuje u klienta poradni objawy chorobowe ma prawo odmówić przyjęcia.
 5. Jeżeli podczas badania/zajęć zaobserwuje u klienta niepokojące objawy ma prawo dokonać pomiaru temperatury za zgodą klienta/rodzica.
 6. Na umówioną wizytę w poradni należy się zgłosić najwcześniej 5 min. przed wyznaczonym czasem badania/zajęć.
 7. Dziecko przyprowadza do poradni tylko jeden rodzic/prawny opiekun, bez rodzeństwa.
 8. Pracownik poradni przejmuje opiekę nad dzieckiem na czas badań/zajęć i ustala z rodzicem przewidywaną godzinę odbioru dziecka.
 9. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko poza poradnią.
 10. Oczekiwanie w poradni nie jest możliwe ze względu na trudne warunki lokalowe, niemożność zachowania dystansu społecznego.
 11. W poradni obowiązuje: zasłanianie nosa i ust maseczką, dezynfekcja i mycie dłoni zgodnie z rekomendowaną instrukcją, zachowanie odległości 1,5- 2 m od innych osób znajdujących się w pomieszczeniach; ograniczenie do koniecznych bezpośrednich kontaktów i rozmów z pracownikami poradni; powstrzymanie się od prowadzenia rozmów telefonicznych; wyposażenie we własne przybory do pisania (ze względów bezpieczeństwa poradnia nie użycza przyborów do pisania), przestrzeganie zasad higieny i kultury osobistej w sanitariacie poradni.
 12. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która wcześniej przebywała w poradni lub u któregoś z domowników, należy poinformować o tym Dyrektora poradni.Pragniemy, aby nasza współpraca przebiegała sprawnie, bez niepotrzebnych nieporozumień, dlatego prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.

Apelujemy do Państwa o szczególną rozwagę i odpowiedzialność przed podjęciem decyzji
o złożeniu wizyty w poradni. To Państwo macie najlepszą wiedzę o swojej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i kontaktach z innymi osobami, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia innych osób.

Z poważaniem,
Dyrektor Poradni
Iwona Pietrasiewicz