Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu  25.05.2023 r. sekretariat Poradni będzie czynny do godziny 16.00
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 


Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującym do 31 marca 2023 r. stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, prosimy o zwracanie uwagi i przestrzeganie zasad dotyczących wizyt w placówce.

Uprzejmie prosimy i przypominamy, by nie przychodziły do Poradni na diagnozy, zajęcia, warsztaty i inne spotkania osoby z oznakami choroby i/lub przeziębienia. W trosce o zdrowie klientów i pracowników, przyjmowane są tylko osoby zdrowe.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwie, jak najwcześniejsze informowanie nas o niemożności przyjścia na wizytę. Jest to szczególnie ważne w przypadku diagnoz, na które jest obecnie wydłużony czas oczekiwania ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie.
Odpowiednio wcześnie przekazana informacja daje nam szansę na dokonywanie przesunięć wizyt i umożliwia sprawniejszą pracę placówki.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.
Pracownicy PPP nr 22

29-01-2023


W dniu 31.01.2023, w związku z chorobą pracownika, sekretariat będzie czynny do godziny 15.30

 

Szanowni Państwo,

w związku ze szczególnie wysokim zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa wariant omikron, w trosce o zdrowie klientów i pracowników, prosimy o zwracanie uwagi i przestrzeganie zasad dotyczących wizyt w placówce.

W poradni mogą być przyjęte tylko osoby zdrowe, które nie przebywają w izolacji domowej lub na kwarantannie.

W poradni nie są przyjmowane osoby, których domownicy przebywają w izolacji domowej lub na kwarantannie.

Jeżeli ktoś miał kontakt z osobą, u której podejrzewa się możliwość wystąpienia COVID-19, prosimy o zachowanie siedmiodniowej kwarantanny w kontakcie bezpośrednim z poradnią.

Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie.

Pracownicy poradni 


Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie klientów i pracowników w poradni obowiązują procedury, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zostały one opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i władz oświatowych oraz dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych placówki. Procedury obowiązują na mocy zarządzenia Dyrektora poradni i w pełnym brzmieniu są dostępne w jej siedzibie.
Informujemy o wybranych zasadach dotyczących wizyty w poradni:

 1. Wizyty do specjalistów w poradni umawiane są telefonicznie poprzez kontakt
  z pracownikiem sekretariatu tel: /22/ 846 19 18, tel. kom. 723 244 579
 2. Sprawy, które nie wymagają kontaktu osobistego ze specjalistą należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W Poradni mogą być przyjęte tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Ponadto nikt z domowników osób korzystających z usług poradni nie może przebywać w izolacji domowej/ na kwarantannie.
 4. Specjalista, który przed badaniem/zajęciami zaobserwuje u klienta poradni objawy chorobowe ma prawo odmówić przyjęcia.
 5. Jeżeli podczas badania/zajęć zaobserwuje u klienta niepokojące objawy, ma prawo dokonać pomiaru temperatury za zgodą klienta/rodzica.
 6. Na umówioną wizytę w poradni należy się zgłosić najwcześniej 5 min przed wyznaczonym czasem badania/zajęć.
 7. Dziecko przyprowadza do poradni tylko jeden rodzic/prawny opiekun, bez rodzeństwa.
 8. Pracownik poradni przejmuje opiekę nad dzieckiem na czas badań/zajęć i ustala z rodzicem przewidywaną godzinę odbioru dziecka.
 9. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko poza poradnią.
 10. Oczekiwanie w poradni nie jest możliwe ze względu na trudne warunki lokalowe, niemożność zachowania dystansu społecznego.
 11. W poradni obowiązuje: zasłanianie nosa i ust maseczką, dezynfekcja i mycie dłoni zgodnie z rekomendowaną instrukcją, zachowanie odległości 1,5 - 2 m od innych osób znajdujących się w pomieszczeniach; ograniczenie do koniecznych bezpośrednich kontaktów i rozmów z pracownikami poradni; powstrzymanie się od prowadzenia rozmów telefonicznych; wyposażenie we własne przybory do pisania (ze względów bezpieczeństwa poradnia nie użycza przyborów do pisania), przestrzeganie zasad higieny i kultury osobistej w sanitariacie poradni.
 12. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która wcześniej przebywała w poradni lub u któregoś z domowników, należy poinformować o tym Dyrektora poradni.Pragniemy, aby nasza współpraca przebiegała sprawnie, bez niepotrzebnych nieporozumień, dlatego prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.

Apelujemy do Państwa o szczególną rozwagę i odpowiedzialność przed podjęciem decyzji
o złożeniu wizyty w poradni. To Państwo macie najlepszą wiedzę o swojej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i kontaktach z innymi osobami, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia innych osób.

Z poważaniem,
Dyrektor Poradni
Iwona Pietrasiewicz