Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nauczyciele

Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych dla dzieci.

Konsultacje w rozwiązywaniu problemów przedszkolnych/szkolnych.

Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.

Indywidualna pomoc psychologiczna.

Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole.

Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

_________________________________________________________________________________

Konsultacje dla pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących kształcenie (wspomagających)

Krótki opis: Konsultacje mają na celu wsparcie w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, pogłębienie rozumienia sytuacji ucznia w kontekście jego niepełnosprawności, przejawianych trudności, systemu rodzinnego. Ich celem może być wypracowanie skutecznych strategii w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z uczniem przejawiającym zachowania trudne, wsparcie w tworzeniu dokumentacji oraz w codziennej pracy w klasie.
Osoba prowadząca: Katarzyna Nowak Zawadzka (pedagog)

Informacje praktyczne: konsultacja na terenie poradni lub online, telefonicznie po wcześniejszym zapisaniu (środy 8-11 lub piątki 8-10) lub poprzez kontakt mailowy k.nowak-zawadzka@ppp22.waw.pl

_________________________________________________________________________________

Seminarium: „Jak nie dać się wypalić zawodowo?”  /UWAGA oferta czasowo zawieszona/ 

Krótki opis: Warsztaty na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.
Osoba prowadząca: Hanna Posudziejewska (psycholog)
Informacje praktyczne: Minimalna liczba osób 6, planowany termin październik/listopad 2022 r., godziny 8:0012:00
Zapisy w Sekretariacie Poradni.

_________________________________________________________________________________

Seminarium: „Trudności w edukacji matematycznej a gotowość dziecka do uczenia się matematyki”

Krótki opis: Seminarium ma na celu poruszenie tematyki edukacji matematycznej w kontekście dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki i rozwoju rozumowania operacyjnego.
Adresaci: Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wspomagający w klasach 1-3 rozpoczynający pracę lub z krótkim stażem zawodowym.
Osoba prowadząca: Magdalena Kornacka (pedagog)
Informacje praktyczne: planowany termin listopad 2022 r., poniedziałek w godzinach wczesnopopołudniowych (pomiędzy 1214, do ustalenia z osobami zainteresowanymi).
Zapisy w Sekretariacie Poradni.