Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rodzice

Dnia 14 marca 2023 r. (wtorek) rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodziców  "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Program Szkoła dla Rodziców i wychowawców jest realizowany w formie 10 spotkań warsztatowych - 2h każde spotkanie. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 8.00-10.00. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą poszerzyć lub nabyć praktyczne umiejętności w zakresie:

"Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?"

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, na których nauczymy się:

  • Jak wyznaczać swoje granice?
  • Jak radzić sobie ze swoimi uczuciami i uczuciami dziecka?
  • Jak wyrażać i rozpoznawać uczucia?
  • Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności?
  • Czy stosować kary i jaki jest ich skutek?
  • Jak rozwiązywać problemy i konflikty?
  • Co robić, żeby uwolnić dziecko od przypisanej mu roli  "niejadka", "dziecka niegrzecznego"?
  • Skąd się bierze motywacja do nauki?

 

Zapisy w sekretariacie poradni i  pod numerem telefonu 22 846 19 18


 
Seminarium: „Jak pomóc dziecku pokochać siebie i innych – rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Krótki opis: Podczas seminarium poruszane będą następujące treści - warunki rozwijania silnej więzi z dzieckiem, skuteczna komunikacja, wartości prezentowane przez rodzica, wyznaczanie granic, wspólne rozwiązywanie problemów, własne refleksje słuchaczy odnośnie roli rodzica w kształtowaniu sfery emocjonalno-społecznej dziecka

Osoba prowadząca: Elżbieta Pytlak (psycholog)
Informacje praktyczne: Seminarium odbędzie się, jeśli zbierze się optymalna liczba słuchaczy, ok. 8 osób. Zajęcia planowane są na dzień 1 lutego 2023 r. w godzinach: 18.00–20.00.
Zapisy w sekretariacie poradni.
_________________________________________________________________________________

Seminarium: „Rozwód - jak pomóc dziecku”

Krótki opis: celem seminarium jest zapoznanie uczestników z sytuacją psychologiczną dzieci w trakcie rozwodu rodziców – reakcje dzieci na rozwód, trudności doświadczane przez dzieci w trakcie rozwodu, najczęstsze błędy rodziców, jak wspierać dziecko.

Osoba prowadząca: Lidia Pawelec (psycholog)
Informacje praktyczne:
Miejsce: PPP 22; liczebność grupy: 1012 osób
Termin:  13 maja 2023 r. (sobota), godz. 1012
Zapisy w sekretariacie poradni.
_________________________________________________________________________________

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (zespół Aspergera, autyzm)

Krótki opis: Warsztaty skierowane są do rodziców dziecka/dzieci z diagnozą zespołu Aspergera lub podejrzewających u dziecka zaburzenia rozwojowe, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera – co to znaczy, że dziecko rozwija się w spektrum autyzmu?
 Jakie straty przeżywa dziecko, a jakie rodzic?
 Emocje dziecka, emocje rodzica – jak być dobrym nauczycielem umiejętności regulowania emocji?
 Jakie są mocne strony mojego dziecka? Jakie rodzaje terapii są najlepsze dla mojego dziecka?
Jak wspierać umiejętności społeczne dziecka z zespołem Aspergera?
Jak wspierać samodzielność dziecka z zespołem Aspergera?
 Jak rozmawiać z dzieckiem o zespole Aspergera?
 Dziecko z CZR i rodzice w systemie edukacji – jak współpracować z przedszkolem, szkołą? Jak wspierać dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole?

Osoba prowadząca: Natalia Jamińska (psycholog)
Informacje praktyczne:
Miejsce i czas treningów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
Liczba miejsc: ok. 7-8 osób
Czas trwania: 10 spotkań, wtorek 16.0018.00
Zapisy w sekretariacie poradni.
_________________________________________________________________________________

Warsztaty: „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Krótki opis: II część szkolenia: Szkoła dla rodziców.
Szkolenie przeznaczone dla rodziców, którzy ukończyli I część szkolenia „Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców”. Cykl dziesięciu spotkań dotyczących radzenia sobie trudnymi zachowaniami dzieci, ich emocjami i potrzebą rywalizacji w rodzeństwie. Jak włączać dzieci do współpracy i przestrzegania ustalonych zasad.
Osoba prowadząca: Ewa Bystrzyńska (psycholog, psychoterapeuta systemowy)
Informacje praktyczne:
Termin spotkań  godziny popołudniowe, dzień zostanie ustalony po zebraniu grupy 1012 osób.
Czas trwania: 120 min (10 spotkań)
Miejsce: stacjonarnie w PPP nr 22
Zapisy w sekretariacie poradni.

_________________________________________________________________________________

Seminarium: „Nastolatki - zrozumieć i przetrwać”

Krótki opis: Seminarium mające na celu przedstawienie rodzicom zmian zachodzących w rozwoju nastolatka oraz ich wpływie na zachowanie i funkcjonowanie w systemie rodzinnym. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy dotyczące:
zmian w mózgu nastolatka,
różnic między współczesnymi nastolatkami a tymi z przeszłości,
rozmów z nastolatkiem na trudne i krepujące tematy,
powodów nastoletniego buntu, siedzenia po nocach, odpowiedzi „zaraz „ i „potem”,
transformacji funkcjonowania rodzica, aby utrzymać relację z dzieckiem,
uczenia odpowiedzialności i przepraszania,
fundamentu zdrowej samooceny nastolatka
Rodzice otrzymają materiały i literaturę wartą zgłębienia.
Osoba prowadząca: Katarzyna Nowak-Zawadzka (pedagog)
Informacje praktyczne:
Czas trwania: Spotkanie potrwa 2,5 godziny.
Zapisy w sekretariacie poradni. Zapisy na semestr zimowy zakończone. Kolejna edycja od marca 2023 poprzez kontakt mailowy: k.nowak-zawadzka@ppp22.waw.pl

_______________________________________________________________________________

Terapia rodzin

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny, jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę, powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania objawu u dziecka oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie. Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE CO DWA TYGODNIE:

poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych
Kwalifikują terapeuci prowadzący: Ewa Bystrzyńska, Lidia Pawelec

wtorek w godzinach 1719,
Kwalifikują terapeuci prowadzący: Joanna Sławacka, Katarzyna Nowak-Zawadzka

Zapisy w sekretariacie poradni.

_________________________________________________________________________________

Konsultacje i porady rodzicielskie i wychowawcze dla rodziców dzieci przedszkolnych

Krótki opis: Konsultacje przeznaczone dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, którzy doświadczają trudności i kryzysów związanych z wychowywaniem małego dziecka, takich jak np.: zaburzenia zachowania, bunt dziecka, trudności w adaptacji do grupy przedszkolnej, lęk separacyjny, problemy w zakresie treningu, wyzwania związane z pojawieniem się rodzeństwa oraz inne niepokojące rodziców sygnały. Celem konsultacji jest omówienie problemu i ujrzenie go w szerokiej perspektywie, aby móc wspólnie wypracować strategie radzenia sobie z trudną sytuacją.
Osoba prowadząca: Joanna Sławacka (psycholog)
Informacje praktyczne: termin wtorek w godz. 13.3015.30 (konsultacja trwa 50 min)
Zapisy w sekretariacie poradni.

_________________________________________________________________________________

Konsultacje i porady rodzicielskie i wychowawcze dla rodziców nastolatków

Krótki opis: Konsultacje i porady są ofertą skierowaną do rodziców i opiekunów przeżywających niepokój związany z wychowaniem wobec zachowania dorastających dzieci. W czasie konsultacji można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji, rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania.
Osoba prowadząca: Katarzyna Nowak Zawadzka (pedagog)
Informacje praktyczne: konsultacja na terenie poradni lub online, telefoniczna po wcześniejszym zapisaniu (środy 811 lub piątki 810) lub poprzez kontakt mailowy k.nowak-zawadzka@ppp22.waw.pl
Zapisy w sekretariacie poradni.

_________________________________________________________________________________

RODZICE  INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

Krótki opis:
Indywidualna pomoc psychologiczna.
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.
Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
Interwencja kryzysowa.

Zapisy do specjalistów w sekretariacie poradni.