Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dzieci w wieku przedszkolnym

1. "Od ruchu do słowa"  

Adresaci programu: Warsztaty dla dzieci 5 letnich z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w tym z nieprawidłową wymową głosek [l], [sz], [ż], [cz], [dź].
Opis programu: Głównym założeniem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jednoczesne rozwijanie funkcji: wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania wspomnianych funkcji. Poza tym warsztaty będą obejmowały usprawnianie funkcji: oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz wywoływanie nieprawidłowo realizowanych głosek. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie, co pozwoli dotrzeć prowadzącemu do każdego dziecka indywidualnie.
Prowadzący: Anna Siarkiewicz (pedagog), Magdalena Wyrzykowska (neurologopeda).
Informacje praktyczne: Uczestnicy warsztatów kwalifikowani będą przez specjalistów prowadzących zajęcia. Zapisy będą odbywały się w sekretariacie poradni. Rozpoczęcie zajęć po utworzeniu się grupy chętnych osób. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu w środy godzinach popołudniowych (15.00- 17.00).

_________________________________________________________________________________

2. "Trening umiejętności społecznych"  

Adresaci programu: Dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami emocjonalnymi w wieku 5-6 lat.
Opis programu: Trening umiejętności społecznych (TUS) służy nabywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych, czyli konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji. Wzmacnia to umiejętności komunikacyjne i podnosi samoocenę uczestników treningu. Podczas zajęć w grupie rówieśniczej dzieci uczą się zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania i wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów). Celem treningu umiejętności społecznych jest przenoszenie nabytych sprawności poza spotkania terapeutyczne.
Prowadzący: Elżbieta Pytlak (psycholog), Małgorzata Czarnecka (oligofrenopedagog).
Informacje praktyczne: Kwalifikacje na zajęcia poprzedza spotkanie z dzieckiem i konsultacja rodzica z osobami prowadzącymi. Zapisy na warsztaty odbywają się telefonicznie w sekretariacie poradni. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 17.00-18.15 przez cały rok szkolny do czerwca 2022 roku z przerwą związaną z feriami zimowymi.

___________________________________________________________________________________

3. "Szczęśliwa wyspa"   

Adresaci programu: Dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia przeznaczone są dla: dzieci nieśmiałych, niepewnych, nieufnych, wycofujących się z życia grupy (mających problem w wyrażaniu swoich uczuć i trudnych emocji, nieakceptowanych przez rówieśników, mających problem z adaptacją w grupie).
Opis programu: Zajęcia grupowe o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Celem warsztatów jest doświadczanie przez dzieci pozytywnych emocji w małej grupie, tak aby później przenieść je na inne kręgi społeczne. Zajęcia mają służyć budowaniu u dzieci pozytywnego obrazu własnej osoby, a w konsekwencji przyczynić się do dobrych relacji z innymi.
Prowadzący: Magdalena Kornacka (pedagog), Elżbieta Pytlak (psycholog).
Informacje praktyczne: Kwalifikacja na zajęcia poprzedzona jest diagnozą wykonaną w PPP22 i konsultacją rodzica z osobami prowadzącymi zajęcia. I i II semestr roku szkolnego 2021/2022, 12-13 spotkań 75 minutowych (na semestr), raz w tygodniu.