PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Doradztwo zawodowe

Zespół doradztwa edukacyjno-zawodowego

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości planowanie życia zawodowego jest jednym z trudniejszych problemów przed jakimi staje młodzież w okresie swojej edukacji. Oferta pomocy i wsparcia zespołu w zakresie indywidualnego konstruowania kariery edukacyjno-zawodowej  obejmuje realizację takich  zadań jak:

 1. Rozpoznanie potrzeb, orientacji  oraz przekonań na temat planowania ścieżki edukacyjnej
  i zawodowej.
 2. Diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, możliwości psychofizycznych oraz ograniczeń do wykonywania określonych zawodów.
 3. Udostępnianie aktualnej informacji dotyczącej oferty szkół, zawodów oraz  rynku pracy.
 4. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia w formie grupowej lub  indywidualnych porad czy konsultacji.
 5. Wspomaganie rodziców, wychowawców, nauczycieli w procesie działań doradczych na rzecz dzieci i młodzieży.


WAŻNE  I PRZYDATNE LINKI:
 

 • Biuro Edukacji m. st. Warszawa                                                                     http://edukacja.warszawa.pl
  plan naboru, rekrutacja, kształcenie zawodowe                                                                                
 • Informacje na temat przeliczania                                                                    www.kuratorium.waw.pl
  oceny na punkty rekrutacyjne
 • Informacje o zawodach  lokalnym i krajowym rynku pracy                        www.psz.praca.gov.pl
 • Informacje o uczelniach i kierunki studiów                                                   www.uczelnie.info.pl
 • Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze                                            www.ohpdlaszkoly.pl
 • Informacje o zawodach, rankingi szkół                                                          www.perspektywy.pl
 • Informacje o zawodach szkolnictwa zawodowego                                      www.koweziu.edu.pl
  filmy zawodoznawcze, szkolenia, publikacje,
  nowości w doradztwie zawodowym
 • Możliwości kształcenia w Europie                                                                  http://ec.europa./ploteus/home
 • Szkolenia, materiały, narzędzia                                                                       http://crdz.wcies.edu.pl


 

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE (wybierz interesujący Cię temat):

 

Potrzeby i oczekiwania młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego - 2012

Jeszcze bez zawodu ale już z uzdolnieniami i zainteresowaniami zawodowymi - 2013

Gimnazjaliści klas III przed wyborem - 2014

Ku nowym rozwiązaniom we współczesnym poradnictwie kariery - 2014

Orientacja i planowanie kariery gimnazjalistów - 2015

Raport z badania orientacji edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów - 2016

Raport z badania orientacji edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów - 2017

 

 Serwkom Sp. z o.o.