PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Zespół logopedyczny

Zespół realizuje następujące zadania:

 1. Badanie rozwoju mowy dzieci i młodzieży
 2. Diagnoza logopedyczna - podczas diagnozy logopedycznej logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada orientacyjnie słuch fizyczny, ocenia słuch fonematyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dzieci, młodzieży 
 3. Terapia logopedyczna:

wady wymowy:

 • seplenienie - nieprawidłowa wymowa głosek sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź;
 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r;
 • kappacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski k;
 • gammacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski g;
 • lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski l;
 • betacyzm - nieprawidłowa wymowa głosek b, p;
 • nosowanie - głoski nosowe m, mi, n, ni, ą, ę wymawiane są jak ustne lub odwrotnie;
 • ubezdźwięcznianie - wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, tj. b - p, w - f, g - k, d - t, ż - sz, z - s, ź - ś, dz - c, dź - ć;

dyslalia całkowita - mowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu i /lub zniekształceniu wszystkich albo prawie wszystkich spółgłosek oraz samogłosek, mowa niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie,

opóźniony rozwój mowy - stan mowy, oznaczający, że dziecko w danym wieku nie posługuje sie mową w stopniu uznanym za prawidłowy dla danego wieku, bez znamion patologii;

      4. Profilaktyka w zakresie wad wymowy.

 

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie psychologiczne i/lub lekarskie. Na podstawie diagnozy logopedycznej zostaje opracowany program terapii. Przeprowadzenie wczesnej profilaktycznej diagnozy logopedycznej pozwoli na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. Diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku w celu zalecenia właściwej terapii.

 Serwkom Sp. z o.o.