PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna.

Zapoznanie się z poniższą informacją i wypełnienie wstępnej dokumentacji jest niezbędnym warunkiem kwalifikacji do terapii rodzinnej.

OPIS:

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko lub nastolatek w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę, powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na dialogu z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie. Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, szkole, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany. Osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji. 

       Terapia rodzinna odbywa się na zasadzie dobrowolności, nie jest możliwa pomoc wbrew woli zainteresowanych. Do takiej formy pomocy potrzebna jest współpraca wszystkich uczestników. Zmiany wymagają zaangażowania.

KOMU POMAGAMY:

Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju rodziny (np: narodziny dziecka) , problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

JAK SIĘ ODBYWA?

Praktycznie nie prowadzimy  terapii rodzinnej z jedną osobą z rodziny, Spotkania przebiegają z całą rodziną, bądź z podsystemem rodzinnym (np. tylko małżonkowie - rodzice). Decyzję o tym w jakim składzie będzie przyjmowana rodzina podejmują terapeuci za zgodą całej rodziny.

Przeciwwskazaniem w terapii rodzinnej jest uzależnienie (nieleczone), oraz przemoc w rodzinie (szczególnie ta trwająca).

INNE ZASADY SPOTKAŃ W TYM ZASADA DYSKRECJI/POUFNOŚCI

Spotkania terapeutyczne mogą być nagrywane na nośnik audio. Są one zapisem roboczym służącym terapeutom do dogłębnej analizy i znalezieniu jak najbardziej optymalnych rozwiązań, hipotez służących wspólnemu rozwiązaniu problemów rodziny. Wszystkie informacje pozyskane w trakcie spotkań zarówno w formie ustnej i pisemnej mają charakter ściśle poufny (terapeutów obligują zasady etyki zawodowej), to oznacza ,że informacje te nie mogą być ujawnione w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę zainteresowane osoby. Terapeuci w swojej pracy muszą kierować się kodeksem etycznym psychoterapeuty, ustawą o zawodzie psychologa, ustawą o ochronie danych osobowych. Poufność jest jednym z elementów postępów w terapii.

Terapia rodzinna jest poddawana systematycznej superwizji, omówieniu metod  i postępów w pracy. Superwizja tak samo jak terapia objęta jest tajemnicą zawodową.

Kwalifikacja do terapii rodzinnej jest dokonywana po uzupełnieniu formularza, a następnie spotkaniu wstępnym z jednym lub dwojgiem terapeutów z całą rodziną.Serwkom Sp. z o.o.