PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Witamy na stronie internetowej PPP nr 22

"Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości"

 

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo uzyskać informacje na temat pracy oraz aktualnej oferty Poradni, a także zapoznać się z placówką i jej pracownikami.

Poradnia powstała w 2010 roku. Mieści się ona obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

Rejonem naszej działalności objęta jest dzielnica Warszawa - Włochy.

Kadra Poradni jest bardzo dobrze przygotowana do różnych form pomocy dziecku i rodzinie oraz pracy szkoleniowo instruktażowej dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych dobrem dziecka. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantują: wysokie kwalifikacje pracowników, ogromne zaangażowanie, dbałość o poziom usług, gotowość do nieustannego doskonalenia zawodowego i wprowadzania nowych form pracy.

Szanowni Państwo

W trosce o zdrowie klientów i pracowników  w poradni  obowiązują procedury, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zostały one opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i władz oświatowych oraz dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych placówki.  Procedury obowiązują na mocy zarządzenia Dyrektora poradni i w pełnym brzmieniu są dostępne w jej siedzibie.

Informujemy o wybranych zasadach dotyczących wizyty w poradni:

 1. Wizyty do specjalistów w poradni umawiane są  telefonicznie  poprzez kontakt
  z pracownikiem sekretariatu tel: /22/ 846 19 18, tel. kom. 723 244 579
 2. Sprawy, które nie wymagają kontaktu osobistego ze specjalistą należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W Poradni mogą być przyjęte tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Ponadto nikt z domowników osób korzystających z usług poradni nie może przebywać
  w izolacji domowej/ na kwarantannie.
 4. Specjalista, który przed badaniem/zajęciami zaobserwuje u klienta poradni objawy chorobowe ma prawo odmówić przyjęcia.

Jeżeli podczas badania/zajęć zaobserwuje u klienta niepokojące objawy ma prawo dokonać pomiaru temperatury za zgodą klienta/rodzica.

 1. Na umówioną wizytę w poradni należy się zgłosić najwcześniej  5 min. przed wyznaczonym czasem badania/zajęć.
 2. Dziecko przyprowadza do poradni tylko jeden rodzic/prawny opiekun,  bez rodzeństwa.
 3. Pracownik poradni przejmuje opiekę nad dzieckiem na czas badań/zajęć i ustala
  z rodzicem przewidywaną godzinę odbioru dziecka.
 4. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko poza poradnią.

Oczekiwanie w poradni nie jest możliwe ze względu na  trudne warunki lokalowe, niemożność zachowania dystansu społecznego.  

 1. W poradni obowiązuje:

- zasłanianie ust i nosa maseczką,

- dezynfekcja i mycie dłoni zgodnie z rekomendowaną  instrukcją,

- zachowanie odległości 1,5- 2 m od innych osób znajdujących się w pomieszczeniach;

- ograniczenie do koniecznych bezpośrednich kontaktów i rozmów z pracownikami poradni;

- powstrzymanie się od prowadzenia rozmów telefonicznych;

- wyposażenie we własne przybory do pisania  (ze względów bezpieczeństwa poradnia nie użycza przyborów do pisania),

- przestrzeganie zasad higieny i kultury osobistej w sanitariacie poradni.

11. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID -19 u osoby, która wcześniej przebywała
w poradni lub u któregoś z domowników, należy poinformować o tym Dyrektora poradni.

Pragniemy, aby nasza współpraca przebiegała sprawnie, bez niepotrzebnych nieporozumień, dlatego prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.

Apelujemy do Państwa o szczególną rozwagę i odpowiedzialność przed podjęciem  decyzji
o złożeniu wizyty w poradni. To Państwo macie najlepszą wiedzę o swojej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i kontaktach z innymi osobami, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia innych osób.

                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                        Dyrektor Poradni
                                                                                                                           Iwona Pietrasiewicz

 


 Serwkom Sp. z o.o.