PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

RejonPoradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, które mają siedzibę na terenie działania PPP nr 22 (Warszawa - Włochy). W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wszystkie działania są dla klientów Poradni bezpłatne i dobrowolne; są podejmowane każdorazowo na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

WYKAZ PLACÓWEK W REJONIE DZIAŁANIA PORADNI

ŻŁOBKI
Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 29, ul. Nike 6
 
PRZEDSZKOLA
Przedszkole nr 22, ul. Żwirki i Wigury 15b
Przedszkole nr 29, ul. Sycowska 1
Przedszkole nr 60, ul. Rybnicka42/44
Przedszkole nr 71, ul. Śląska 50/52
Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa",ul. Potrzebna 16
Przedszkole nr 78, ul. Radarowa 4a
Przedszkole nr 175, ul. Astronautów 5
Przedszkole nr 313, ul. Sulmierzycka 1
Przedszkole nr 314 Integracyjne, ul. 1-go Sierpnia 36a
Przedszkole nr 419, ul. Ryżowa 17
Przedszkole nr 443, ul. Parowcowa 53
 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31
Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Radarowa 4b
Szkoła Podstawowa nr 94, ul. Cietrzewia 22a
Szkoła Podstawowa nr 227, ul. Astronautów 17
Szkoła Podstawowa nr 359 w ZS nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria", ul. Promienista 12a
 
LICEA
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (Technikum nr 9, LXXXIV L.O.), ul. Gładka 16
Liceum CLIX im. Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19
LXXIII w ZS nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria", ul. Promienista 12a

* oraz pozostałe placówki niepubliczne znajdujące się na terenie dzielnicy Warszawa - Włochy

 


 Serwkom Sp. z o.o.