PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Powstawanie poszczególnych głosek

POWSTAWANIE POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK

W PROCESIE ROZWOJU MOWY DZIECKA

 

WIEK DZIECKA

ROZWÓJ MOWY/GŁOSKI


Pierwsze miesiące życia

 

Głużenie = powstają przypadkowe dźwięki.


Ok. 6 mca życia
 

 

Gaworzenie = powtarzanie usłyszanych dźwięków.


1-2 rok życia
 

 

Pojawiają się pierwsze wyrazy m.in. : mama, tata, baba.

Dziecko wymawia samogłoski a, o, u, i, y, e oraz spółgłoski p, b, d, t, n.

 

2-3 rok życia

 

Rozwija się słownik wyrazów.

Pojawiają się proste zdania.

Dziecko wymawia samogłoski ę, ą oraz spółgłoski f, w, ś, ź, ć, dź, ń, l, k, g, ch, j, ł.

 

4 rok życia

 

Dziecko poprawnie wymawia głoski s, z, c, dz.

Dziecko może już poprawnie mówić wszystkie głoski.

 

5 rok życia

 

Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, r.

 

6 rok życia

 

Utrwalane są wszystkie głoski.

 

 

Opracowała: 

mgr Magdalena WyrzykowskaSerwkom Sp. z o.o.