PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Polecane strony

Instytucje Oświatowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Warszawie http://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/

 

Poradnie dla dzieci i młodzieży:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP" ds. dysfunkcji dzieci i młodzieży http://www.poradnia-top.pl/ http://www.poradnia-top.pl/ 

Towarzystwo Pomocy Młodzieży http://www.free.ngo.pl/tpm

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP http://www.mop-poradnia.pl/

Stowarzyszenie Aslan http://www.aslan.org.pl/

Powiślańska Fundacja Społeczna Poradnia Uzależnień dla Młodzieży http://www.pfs.pl/

Młodzieżowa Poradnia "Poza Iluzją" http://www.pozailuzja.pl/

Stowarzyszenie OD-DO http://www.od-do.org/

Fundacja "Cel" http://www.fundacjacel.pl/

Fundacja Synapsis - Pomoc Dzieciom z Autyzmem: http://www.synapsis.waw.pl/ 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera: http://niegrzecznedzieci.prv.pl/ 

 

Poradnie Rodzinne:

Uniwersytet dla Rodziców http://www.sppp-udr.org

Miejski serwis informacyjny dotyczący specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i rodziny http://www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

Stowarzyszenie Dla Rodzin http://www.frs.pl/sdr.html

Praskie Centrum Dziecka i Rodziny http://www.dobryrodzic.pl

 

Dla ofiar i sprawców przemocy:

Fundacja Dzieci Niczyje (nadużycia seksualne wobec dzieci) http://www.fdn.pl

Stowarzyszenie Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.org

Pogotowie Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl

Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl

Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie http://www.przemocdomowa.pl

Fundacja MEDERI http://www.czd.pl/~mederi/

 

Inne, ciekawe strony www:

Czasopismo "Charaktery" http://www.charaktry.eu

Nieoficjalna strona dorosłych dzieci alkoholików http://www.psychologia.net.pl

Strona dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotycząca zjawiska i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej http://www.przemocwszkole.org.pl

Portal dla rodziców małych dzieci http://www.abcbaby.pl

Bezpieczny Internet http://www.dzieckowsieci.pl

Bezpłatne Poradnictwo Warszawskie http://www.poradnictwo.waw.pl/

 

Inne instytucje:

Polskie Towarzystwo Dyslektyczne: http://www.ptd.edu.pl/

Oficjalna Strona Polskiego Towarzystwa ADHD: http://www.ptadhd.pl/

Polskie Towarzystwo Logopedyczne: http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Instytut Psychologii Zdrowia http://www.ipz.edu.pl

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej http://www.cmppp.edu.pl

 

Mediacje:

Komitet Ochrony Praw Dziecka http://www.kopd.pl

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych http://www.smr.org.pl

Centrum Mediacji PARTNERS http://www.mediacja.org

Polskie Centrum Mediacji http://www.mediator.org.pl

 

 Serwkom Sp. z o.o.