PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Orzeczenia wydawane przez Zespół Orzekający

O potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

- zagrożenie niedostosowaniem społecznym

- niedostosowanie społeczne

- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,  umiarkowanym i znacznym

- niepełnosprawność ruchową

- niepełnosprawności sprzężone

 

O potrzebie kształcenia indywidualnego:

- rocznego przygotowania przedszkolnego

- z uwagi na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający naukę w szkole 
 

O potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych:     

- dla dziecka upośledzonego w stopniu głębokim

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

- z uwagi na niepełnosprawność od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

  Serwkom Sp. z o.o.