PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Nauczyciele

NAUCZYCIELE

  1. Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o

    specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  2. Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.

  3. Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

  4. Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.

  5. Indywidualna pomoc psychologiczna.

  6. Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole.

  7. Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu.

 

 

                                                                       U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

 

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

 

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

         
         
         
         

 

Zapraszamy

nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

 do uczestnictwa

 w konsultacjach grupowych

służących wsparciu pracy wychowawczej z podopiecznymi.

 

W czasie konsultacji uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się z innymi uczestnikami swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami. Będzie możliwość  przyjrzenia się swojej i innych pracy oraz usłyszenia perspektywy innych oraz uzyskania wsparcia.

Proponowane przez nas spotkania konsultacyjne to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć.

Spotkania konsultacyjne będą realizowane na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22 przy ulicy Malowniczej 31.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 22 846 19 18.

 Serwkom Sp. z o.o.