PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Orzeczenia

  • Orzeczenia wystawiane są po przeprowadzeniu badań psychologiczno-pedagogicznych. Aby dowiedzieć się, czy i w którym gabinecie można zarejestrować się na badania i uzyskać niezbędną pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny: tel./fax: 22 846 19 18, bądź w sekretariacie.
  • O przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych oraz wystawienie odpowiedniego orzeczenia mogą wnioskować rodzice i prawni opiekunowie dziecka, oraz pełnoletni uczniowie. Po wcześniejszym ustaleniu terminu badania, rodzice, opiekunowie prawni bądź uczniowie zgłaszają się z wypełnionym wnioskiem.
  • Rodzice lub prawni opiekunowie powinni pobrać zaświadczenie lekarskie, a później wypełnione przez odpowiedniego lekarza załączyć do wniosku o przeprowadzenie badań. Zaświadczenie lekarskie (konieczne przy występowaniu o indywidualne nauczanie) powinno zawierać:

            - rozpoznanie choroby

            - czas, w którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły           

            - określenie miejsca, w którym nauczanie indywidualne ma być realizowane (w domu ucznia, na terenie szkoły)

  • Jeśli dziecko było wcześniej badane w innej poradni, rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić i przekazać do wcześniejszej poradni wniosek o przekazanie dokumentacji.
  • Do wypełnionego wniosku rodzice powinni załączyć opinię szkoły o uczniu.
  • Rodzic/opiekun prawny lub dorosły uczeń występujący o orzeczenie ma  prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas rozpatrywania jego sprawy
  • Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu
  • Zespół wydaje orzeczenia (ewentualnie orzeczenia odmowne) w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia.

 

Prosimy o odręczne wypełnianie wniosków i osobiste złożenie w sekretariacie Poradni!

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego :

Wszystkie posiedzenia odbywają się we poniedziałki o godzinie 17.00.

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego mogą ulec zmianie

 

 Serwkom Sp. z o.o.