PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Opinie

  • Opinie wystawiane są po przeprowadzeniu badań psychologiczno-pedagogicznych. Aby dowiedzieć się, czy można zarejestrować się na badania i uzyskać niezbędną pomoc, prosimy o kontakt telefoniczny: tel.fax: 22 846 19 18, bądź w sekretariacie.
  • O przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych oraz wystawienie odpowiedniej opinii mogą wnioskować rodzice i prawni opiekunowie, oraz pełnoletni uczniowie. Po wcześniejszym ustaleniu terminu badania, rodzice, opiekunowie prawni bądź pełnoletni uczniowie zgłaszają się z wypełnionym wnioskiem.
  • Jeśli dziecko było wcześniej badane w innej poradni, rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić i przekazać do wcześniejszej poradni wniosek o przekazanie dokumentacji.
  • Do wypełnionego wniosku rodzice mogą załączyć opinie psychologa lub pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy.

 

Prosimy o odręczne wypełnianie wniosków i osobiste złożenie w sekretariacie Poradni!Serwkom Sp. z o.o.