PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Dzielnicowe Centrum Integracji

Dzielnicowe Centrum Integracji

 

 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej szkół związanej z reformą oświaty, a także potrzebami wynikającymi z narastającej liczby uczniów z rozpoznaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, Uchwałą Nr 2064/2018 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  z dnia 27 września 2018 r. powołano Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

 Zadaniem Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

 

KONTAKT:

Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację oraz pomoc pod numerami telefonów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

  • Iwona Pietrasiewicz – Dyrektor Poradni                                                                                                                 Poniedziałek, godz. 16.00-18.00 tel. 22 846 19 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Poradni.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

  • Małgorzata Lipiec – podinspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Włochy                        Poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-16:00

 Serwkom Sp. z o.o.