PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Do uzyskania opinii psychologiczno-pedagog.

Prosimy o odręczne wypełnianie wniosków i osobiste złożenie w sekretariacie Poradni!

 

1. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych/konsultacji specjalistycznej

2. Opinia szkoły o dziecku

3. Informacja o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

4. Wniosek o wydanie opinii/informacji (wniosek może być złożony po ostatnim badaniu w Poradni)

 

 Serwkom Sp. z o.o.