PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Ćwiczenia usprawniające...

Ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i manualne możliwe do wykonania w domu z rodzicami

 

 1. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej

- ćwiczenia równoważne (chodzenie po narysowanej linii, krawężniku, rozłożonym sznurku)

- zagadki ruchowe (pokazywanie ciałem np. czynności)

- zabawy z piłkami (rzucanie, toczenie, chwytanie, żonglowanie, kozłowanie)

- zabawy zręcznościowe (kręgle, kulochwyt, pchełki, bierki, itp.)

- pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami

- zmiana kierunku biegu na sygnał, zgodnie z wydanym poleceniem

- zwroty w określonym kierunku – w prawo, w lewo, w tył,

- „Leniwa ósemka” P. Dennisona

 

 • Dziecko rysuje po śladzie wolnym, płynnym ruchem ósemkę. Czynność powtarza 5 – 7 razy, każdą ręką (najpierw wiodącą). Na końcu rysuje „ósemkę” dwoma rękami równocześnie.

      - ruchy naprzemienne np.: dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie

                a) przerzucanie piłek, woreczków z ręki prawej do lewej, podrzucanie raz prawą raz lewa ręką

                b) rzucanie woreczka (piłki) prawą ręką pod lewym kolanem i lewą ręką pod prawym

     - „dyktanda” ruchowe np. chodzenie z zamkniętymi oczami zgodnie z poleceniami prowadzącego

      - zabawy ze skakanką, gra w gumę,

      - pokonywanie toru przeszkód

      - jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.

 1. Usprawnianie poziomu pisania

 - Ważna jest pozycja dziecka: całe stopy oparte o podłoże, całe pośladki i uda na krześle, kręgosłup prosty

 - Ćwiczenia usprawniające pisanie powinny być wykonywane miękkim przyborem tzn. najlepiej grubszym ołówkiem, pisakiem, mazakiem, kredkami itp.

- Podczas pracy należy zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie palców na narzędziu pisarskim. Istotny jest dobór narzędzia pisarskiego, nie powinien być zbyt długi i ciężki.

 - Można wyposażyć dziecko w nasadkę korygującą chwyt na ołówek lub kredki. Zaleca się grube kredki.

- Należy zadbać o prawidłowe ułożenie zeszytu – powinien on być ułożony na linii środkowej ciała z lekkim pochyleniem lewego dolnego rogu kartki bliżej piszącego ( u dzieci leworęcznych – prawego dolnego rogu).

 

Ćwiczenia rozmachowe:

- zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (kartony, gazety, papier pakowy)

- zamalowywanie dużych konturowych rysunków),

- pogrubianie konturów dużych rysunków, form geometrycznych,

- malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku owali z ruchem przeciwnym do ruchu zegara (zaczynając od punktu cyfry 2 wg tarczy zegara)

Ćwiczenia manualne:

- montowanie konstrukcji z klocków,

- zwijanie sznureczka, drutu, taśmy, włóczki

      - układanie, wyginanie liter, cyfr z drutu, sznurka, drobnych przedmiotów,

      - „prowadzenie” korali po labiryncie z drutu (kształt labiryntu należy zmieniać)

      - przypinanie i zdejmowanie klipsów bieliźnianych np. na brzegu zeszytu (z przeciwstawnością kciuka

        wobec palca wskazującego i środkowego), po 10 klipsów na każdą rękę

- przewlekanie, nawlekanie koralików,

- wycinanie

        -lepienie kulek z plasteliny,

- zginanie kulek z papieru, orgiami, składanie serwetek

- „solenie”: tzw. kruszenie i rozsypywanie soli, kaszy, piasku po tacy, przy pomocy drobnych ruchów palców,

- stemplowanie

- odkręcanie i zakręcanie słoików,

- zabawy sznurkowe- figury na dwie i cztery ręce,

- plecionki –filofuny,

- teatrzyk cieni – figury z palców,

- szycie w kartonie, po śladzie

- przyszywanie guzików

- „ukłony palców” – nakładamy na kolejne palce np. włóczkowe pacynki, palec z pacynką „kłania się” i prostuje kilka razy,

- spacery palcami po stole – w różnych ich zestawieniach np. wskazujący i serdeczny, kciuk i mały itp.

- naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie

- odtwarzanie rytmu deszczu

 

Ćwiczenia zdolności do kontrolowania siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania:

 • kreślenie na tacach z piaskiem, kaszą,
 • obrysowywanie konturów rysunków w pozycji stojącej nad stołem, gdy ręka dziecka swobodnie zwisa ku dołowi,
 • wykonywanie ćwiczeń graficznych przy użyciu różnych narzędzi: kredy, kredek, ołówka, pędzla, długopisu, mazaków różnej grubości,
 • wzmacnianie chwytu pisarskiego (dziecko silnie przyciska do siebie trzy palce (kciuk, wskazujący i środkowy), odlicza do 3 i rozluźnia z szerokim rozpostarciem dłoni -powtórzyć 10 razy)
 • zwijanie papieru w dłoni prawej i lewej.

 

Ćwiczenia relaksacyjne- w okresie przerw w ćwiczeniach graficznych:

 • zaciskanie pięści i rozwieranie dłoni na przemian wraz uświadamianiem sobie stanu napięcia mięśniowego i rozluźnienia,
 • zabawy ruchowe tj. pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody,
 • Dociskanie złożonych dłoni do siebie (ręce zgięte w łokciach) – policzyć do 3 i rozluźnić (powtórzyć 10 razy)

 

Wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania:

 • kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu,
 • linie pionowe-od góry ku dołowi,
 • linie poziome- od lewej ku prawej,
 • rysowanie kół- przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak literę „O”),
 • rysowanie szlaczków od strony lewej ku prawej,
 • gry i zabawy rysunkowe wymagające zachowania tego kierunku (ślimaczki, labirynty),
 • kalkowanie ilustracji i tekstów pisanych.

 

     Ćwiczenia precyzji ruchów:

 • obrysowywanie kształtów geometrycznych, pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru.
 • pisanie po śladzie
 • odwzorowywanie kształtów,

 

 1. Ćwiczenia współpracy oka i ręki (koordynacja wzrokowo-ruchowa) wg następujących etapów:
 • wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunków, kalkowanie ich przez szkło, kalkę techniczną lub folię, obrysowywanie ich za pomocą szablonów,
 • zamalowywanie rysunku konturowego,
 • zakreskowywanie pól rysunku liniami (pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi, zakratkowywanie),
 • wycinanie rysunku,
 • wklejanie do zeszytu 

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową i pamięć wzrokową do wykorzystania w domu

1.Ćwiczenia wzrokowe

1.Dokładna obserwacja bliższego i dalszego otoczenia, dostrzeganie różnic, określanie ich, np. obserwacja kolejno występujących po sobie pór roku, dostrzeganie zmian w zachowaniu ludzi i zwierząt, w przyrodzie; 

2. Spoglądanie na odległy, najlepiej zielony lub niebieski obiekt (drzewa, niebo, ściana), powolne oddechy. Oddech łączymy naprzemiennie z otwieraniem, zamykaniem oczu. 

3. Śledzenie poruszającego się obiektu w płaszczyźnie poziomej, pionowej, skośnej (odległość od oka ok.25-30cm). Obiekt powinien być wyraźny (kolorowy)

4. Śledzenie ruchu leniwej ósemki                                                                                          

5.Rozpoznawanie i wskazywanie wybranych przez drugą osobę figur, symboli, znaków, np. pokaż znaki drogowe w kształcie trójkąta, pokaż przedmioty w kształcie litery "o" itd.; (można stosować podczas jazdy samochodem, autobusem, na spacerze).

2. Ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów, gier

6.Klasyfikacja. Poproś dziecko, aby ułożyło figury geometryczne, grupując je ze względu na rozmiary lub kolory. Figury mogą być wycięte z drewna lub z tektury i umieszczone na małych kartach.

7. Układanie wg wzoru.  Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu). 

8.Kostki domina Dobieranie kostek o takiej samej liczbie kropek (gra w domino obrazkowe, literowe) 

9.Gry karciane- dobierania kolorów, figur, liczb i zestawień.                                                                                                        

10.Poproś dziecko, aby ułożyło przedmioty, porządkując je od dużego do małego, od grubego do cienkiego, od miękkiego do twardego. 

11. Układanie puzzli, zabawy z wykorzystaniem PUSÓW 

12. Układanie konstrukcji przestrzennych, np. z patyczków  (płoty, drabiny, domy), z wełny (dywaników, kilimków, frędzli ).

3.Przykłady ćwiczeń na materiale obrazkowym

13. Składanie pociętych obrazków
• wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)
• bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki)

14. Uzupełnianie braków na obrazkach - można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy). 

15. Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami – można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

16. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek (wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku), kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

17. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone)

18. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt) – najpierw w oparciu 
o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową bezpośrednią).

19. Opisywanie obrazków – tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z książek, dziecięcych gazet).

20. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu – według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”)

21. Ćwiczenia pamięci wzrokowej - pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.?                                                                                                                              

22. Rysowanie konturów wg podanego wzoru – dziecko otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu.                                                                                                                                                

23. Kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty.                             

24. Wypełnianie konturów – pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką.

 

4. Przykłady ćwiczeń na materiale literowym

25. Dobieranie wyrazów do obrazków – rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka.                                                                                                                                 

26. Odnajdywanie. Rodzic wybiera jakiś artykuł z gazety. Prosi dziecko, aby wskazało w tym artykule wszystkie „a” lub inne samogłoski lub spółgłoski. Później można poprosić o  wskazanie takich połączeń, jak „nd”, „ed’’ czy „dan’’, a następnie  słów zaczynających się lub kończących na daną literę                                                                                                                                    

27. Rodzic pisze na kartce wyrazy nie mające sensu i prosi dziecko, aby  zakreśliło występujące w nich litery „b’’ i „d’’ lub jakiekolwiek inne litery, z  którymi ma problemy. Różnicowanie liter o podobnym kształcie (np. n - u, p - b - d);                                                                                                                                                                                            

28.Odnajdywanie dowolnego wyrazu, np. „zima’’ w grupie innych wyrazów (w gazecie, dowolnej książce). 

29.Napisz kilka wyrazów i poproś dziecko, aby uporządkowało wyrazy tak, aby powstało zdanie, np. mucha koło Lata ucha.      

30. Napisz wyraz, np. „wiosna” i poproś dziecko, aby spróbowało odnaleźć identyczny wyraz w grupie wyrazów : wioska, wosk, wiosna, wiosła.                                                                                                                                                                 

31.Wyszukiwanie w podanych wyrazach innych ukrytych wyrazów (np. serce-ser, hamak-mak itd.)                                                                   

32. Rozsypanki wyrazowe. Dziecko otrzymuje wzór zadania i na kartonikach pojedyncze wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania wg wzoru z rozsypanki.                                                                                                                                 

33. Segregowanie wyrazów o takiej samej liczbie liter                                                                                                             

34. Uzupełnianie ciągów literowych według wzorów;                                                                                                                    

35. Uzupełnianie zdań z lukami (wyszukiwanie brakujących wyrazów z rozsypanki) Uzupełnianie w wyrazach brakujących liter, sylab                                                                                                                                                                                                                 

36. Segregowanie zdań pod względem kolejności                                                                                                                             

37. Rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek .

 

Przykłady ćwiczeń słuchowych możliwe do wykonania w domu z rodzicami

 

1.Ćwiczenia słuchowe

1. Rozpoznawanie odgłosów płynących z otoczenia – zamknij oczy, powiedz co słyszysz, skąd dolatują dźwięki, które słyszysz.

2. Rozpoznawanie różnych dźwięków z kasety magnetofonowej i znajdywanie źródła dźwięku na obrazkach.

3. Rozpoznawanie dźwięków wydobywanych z różnych przedmiotów, np. zgniatanie gazety, pocieranie woreczkiem foliowym, uderzanie łyżeczką o szklankę, stukanie o blat stołu itp. Co upadło? Czym uderzono?

4. Rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych.

5. Ćwiczenia rytmiczne z bębenkiem – odtwarzanie przez dziecko częstotliwości, ilości dźwięków i natężenia uderzenia.

6. Odtwarzanie dźwiękiem narysowanego lub ułożonego z klocków wzoru, np.

                         o, oo, o, oo, o, oo

                         ooo, oo, o, ooo, oo, o

                         o, ooo, o, ooo, o, ooo

  Dziecko może uderzać dłonią, palcem, pałeczką w stół, bębenek, wyklaskiwać rytm.

7. Rozpoznawanie układu przestrzennego odpowiadającego wystukanemu rytmowi.

8. Graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu.

9. Porównywanie długości wypowiadanych pary słów, zdań. Które słowo jest dłuższe: osa czy krokodyl?  Które zdanie jest dłuższe: „Pada deszcz” czy „Ola lubi podlewać kwiatki”

10. W zdaniu : „Tomek myje auto” -  jakie słowo jest pierwsze, jakie ostatnie, jakie słowo jest przed słowem „myje”, jakie słowo jest za słowem „myje”

11. Rozpoznawanie ustalonej sylaby, np. „bok” usłyszanej wśród innych i zareagowanie na nią klaśnięciem, np. w ciągu sylab: buk, bok, puk, byk, bok, buk, byk, bok, puk, bok, itd.

12. Powtarzanie sylab trudnych,  np. sia, sio, siu, sie ;  pa, po, pi, pu, py ;  ar, or, er, ur.

13. Rozpoznawanie z  zasłoniętymi oczami źródła dźwięku.

14. Naśladowanie głosów zwierząt – dzieci odgadują „czyj to głos?”.

15. Ćwiczenia z paronimami (jaką głoską różnią się te wyrazy) bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp.

16. Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp.

17. Powtarzanie i uczenie się na pamięć rymowanek, wierszyków.

18. Podawanie elementów nie pasujących do zbioru wyrazów, np. talerz, łyżka, słowik, widelec, nóż itp.

19. Uzupełnianie słowami zdań niedokończonych.

 

2.Ćwiczenia w dostrzeganiu podobieństw słów

1. Dobieranie rymowanych nazw na podstawie obrazków. Rozkładamy przed dzieckiem pomieszane    obrazki. Nazywamy każdy obrazek. Potem prosimy, aby dziecko dobrało te, które się rymują, np. waga – flaga, ptak – rak,    słoń – koń, osa – kosa, sanki – pisanki,  kura – góra,  kaczka  -  paczka.

2. Tworzenie rymów w zdaniu:   

Kotek wskoczył na......................

Kaczka to była ............................

Lata mucha koło..........................

Jedziemy z górki na ...................

3. Tworzenie rymów do słów:  panna, kaczka, dama, kłódka, nos.

 

3.Ćwiczenia analizy  i syntezy

1. Podział słów na sylaby/głoski. Mówimy krótkie słowa wypowiadając je wolno. Każde otworzenie ust to sylaba, np. ko-tek, o- sa,  mo-tyl.

2.Dzielenie słów na sylaby/głoski z jednoczesnym stukaniem, wyklaskiwaniem, odkładaniem żetonów.

3. Dzielenie słów na sylaby/głoski – jednoczesne wypowiadanie sylaby i stawianie kroku lub wykonywanie podskoku obunóż w górę,  w przód  –  zabawa  „Mówiące roboty”.

4. Rysowanie tyle kresek ile dziecko słyszy sylab/głosek – liczenie sylab/głosek.

5. Rzut do dziecka piłki i polecenie wymienienia słowa zaczynającego się określoną sylabą, np. ko – tek, ko – łek, ko – rek.

6. Dokończ słowo rozpoczęte sylabą, np. ko – miniarz, mar – chewka.

7. Dziecko słysząc słowo wypowiedziane sylabami łączy je, dokonuje syntezy, aby je rozpoznać, np. do – bra – noc – ka – dobranocka,   her – bat – ni – ki – herbatniki,  ma – ka – ron – makaron. Zabawa – proszę podaj mi: ze – szyt,  dłu – go – pis.

8. Zabawa - Jestem poszukiwaczem skarbów, szukam czegoś, np. co zaczyna się sylabą: ka, kończy sylabą : ta.

9. Wypowiadanie swojego imienia i nazwiska, innych słów bez pierwszej sylaby.

10. Wyszukiwanie wyrazów dwu- i trzysylabowych.

11. Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta, da, la, ra.

 

4.Ćwiczenia różnicowania głosek w słowie  

1. Wyróżnianie w nagłosie  samogłosek: a, e, i, o, u  -  w słowach: agrafka, antena, agrest, Adam, ekran, ekierka, Ela, igła, indyk,  Irka, okręt, osa, okno, Ola, ubranie, ul, Ula. Brzmienie pierwszej samogłoski należy przedłużyć np. oosa, uule, iigła. Jaki dźwięk, jaką głoskę słyszysz na początku? Dziecko powtarza wyodrębnione głoski.

2. Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski. Kładziemy przed dzieckiem kilka obrazków, np. okulary, igła, agrafka, okno, ekierka. Dziecko nazywa, każdy obrazek i mówijaką głoską zaczyna się jego nazwa. Jakie głoski słyszy na początku nazw tych obrazków?

3. Wyróżnianie pierwszej samogłoski w prostych wyrazach, w których druga z kolei jest samogłoską, np. rak, sok, koc, nos, mak.

4. Wypowiadanie krótkiego i prostego słowa (powoli), np. ul, osa, oko, nos. Prosimy, aby dziecko powiedziało, co słyszy na początku i na końcu.

5. Mówienie szyfrem np. dostawianie sylaby la po każdej sylabie słowa. (Co powiedziałam? La ja la ka)

6. Podział na głoski prostych wyrazów jednosylabowych: rak, mak, kot, por, ul, ser, las, koc, tor. Dziecko wymawia kolejne głoski i wystukuje je: r – a – k.

7. Liczenie ilości głosek i określanie ich miejsca w słowie.

8. Wyszukiwanie obrazków, które rozpoczynają się na podaną głoskę.

9. Wyodrębnienie głosek w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Łączenie w pary obrazków zaczynających się tą samą głoską, np. lampa – lalka, okno - oko, sanki – samochód.

10. Wymyślanie słów na określoną głoskę. Zabawa - jestem poszukiwaczem skarbów, szukam czegoś co:

-         zaczyna się głoską, np. s, o, t, d,

-         rozpoczyna się taką samą głoską co, np.  słowo -  drabina,

-         kończy się głoską, np. t,

-         zabawa -jedzie pociąg naładowany towarami zaczynającymi się głoską, np. m.

11. Wypowiadanie par słów rozpoczynających się taką sama głoską.

12. Segregowanie obrazków ze względu na głoski występujące na początku ich nazw.

13. Wyszukiwanie obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na daną głoskę, np. głoską t – tor, tort, taca;  głoską o – okno, osa, ołówek.                                                  

14. Podawanie przez dziecko słów rozpoczynających się na podaną głoskę.

15. Wybrzmiewanie głoski w nagłosie i wygłosie w nazwach obrazków: osa, kasa, mak, kot, rak, tost, okno, oko. Wymień nazwy przedmiotów i zwierząt przedstawionych na obrazkach. Jakie głoski słyszysz na początku wymawianych słów, jakie głoski słyszysz na końcu wymawianych słów?

16. Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, których nazwy kończą się na określoną głoskę. Wybierz obrazki, których nazwy kończą się głoską, np. k.

17. Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie ostatniej głoski. Zgadnij jaki mam obrazek, jego nazwa kończy się głoską, np. s.

18. „Czytanie uchem” –  składanie słów z usłyszanych w odstępach głosek, np. m – a – k.

         Co ja powiedziałam: d – o – m,  k – o – t – e – k?

19. Wyodrębnianie pierwszej głoski w swoim imieniu i nazwisku.

20. Powiedz słowo, które zaczyna się tak samo jak słowo, np. flaga, piłka, kura.

21. Wyodrębnianie głosek w wygłosie nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Łączenie obrazków w pary według brzmienia ostatniej głoski, np. mak – rak, waga – waza, lis – las.

22. Układanie obrazków w takiej kolejności, żeby ostatnia głoska nazwy przedmiotu przedstawionego na obrazku była taka sama jak pierwsza głoska w nazwie następnego, np. mak – kot – tor –rak – koza –antena.

23. Wyodrębnianie wyrazów różniących się tylko jedną głoską. Zabawa - czym różnią się słowa?

·dziecko ogląda pary obrazków : mak – rak,  lis – las,  kura – góra,  kosa – kasa; nazywa przedmioty i zwierzęta przedstawione np. na obrazkach rak – mak, kura – góra, dzieli na głoski wymienione słowa, wyszukuje różnice w parach słów (inna głoska w nagłosie  m – r,  k – g).

24. Przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski. Co słyszysz na końcu słowa kot? Jakie będzie słowo, jeżeli „t” zamienisz na „sz” (kot – kosz).

25. Wypowiadanie wyrazów, w których następny wyraz zaczyna się głoską będącą ostatnią głoską wyrazu poprzedniego, np. tor – rak,  okno – ogórek.

   

Opracowała:

mgr Dorota Dawidowicz

mgr Iwona Dmowska - Tomczak

mgr Sylwia Pełka

 

Piśmiennictwo:

Młodszy wiek szkolny

- "Dyktanda graficzne" Zofia Handel

- " Zwierzaki - figuraki. Ćwiczenia grafomotoryczne" Szczepańska Anna

- "Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Część 2" Bogdanowicy Marta, Różyńska Małgorzata

- Przygotowanie do nauki pisania – ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej” Marta   Bogdanowicz

- Ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania - Będę pierwszoklasistą. Brejnak Wojciech.

- "Małymi kroczkami - ćwiczenia grafomotyreczne" Kraszewska Monika

- Wzory i obrazki – M. Frostig, D. Horne

- Perskie Oko – Małgorzata Podleśna

- Dyktanda graficzne Zofia Handzel

- Sokoli wzrok – Alicja Małasiewicz 

- Zabawy słuchowe - Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj

- Gumowe ucho - Ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, Małgorzata Podleśna. 

 

Starszy wiek szkolny

- „Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii” OPERON

- „Ortograffiti” Ćwiczenia grafomotoryczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. OPERON

- „Zwierzaki figuraki” Anna Szczepańska

- Ćwiczenia kaligraficzne dla klas IV-VI i gimnazjum "Piszę po śladzie, cz. II" Łabuda Liliana, Garbacka Bożena, Garbacki Marcin.

- "Wygraj z dysgrafią" Zofia Pomorska, Dorota Wieczorek

- "Symetryczne dyktanda" Robert Zelker

- Trenuj wzrok - Alicja Małasiewicz

- Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum, Anna Tońska- Szyfelbein.

- Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią - Joanna Baran.

 

 

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.