PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Witamy na stronie internetowej PPP nr 22

 

"Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości"

 

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo uzyskać informacje na temat pracy oraz aktualnej oferty Poradni, a także zapoznać się z placówką i jej pracownikami.

Poradnia powstała w 2010 roku. Mieści się ona obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi na I piętrze przy ulicy Malowniczej 31A w Warszawie.

Rejonem naszej działalności objęta jest dzielnica Warszawa - Włochy.

Kadra Poradni jest bardzo dobrze przygotowana do różnych form pomocy dziecku i rodzinie oraz pracy szkoleniowo instruktażowej dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych dobrem dziecka. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantują: wysokie kwalifikacje pracowników, ogromne zaangażowanie, dbałość o poziom usług, gotowość do nieustannego doskonalenia zawodowego i wprowadzania nowych form pracy.

 

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Poradnia będzie czynna:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

- soboty - nieczynne

 

W okresie 16-20 lipca 2018 Poradnia będzie nieczynna ze względu na przeprowadzkę do budynku SP nr 87 ul. Malownicza 31.

Za utrudnienia przepraszamy

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22  z siedzibą w Warszawie przy ul. Malowniczej 31a, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie powołany przy DBFO Warszawa-Włochy ul. Malownicza 31a.

 

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dyrektor Poradni

Iwona Pietrasiewicz

 Serwkom Sp. z o.o.