PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Nauczyciele

NAUCZYCIELE

 1. Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o

  specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 2. Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.

 3. Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

 4. Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.

 5. Indywidualna pomoc psychologiczna.

 6. Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole.

 7. Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych
  z wyborem kształcenia i zawodu.

 

 

                                                                       U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

 

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

 

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.Serwkom Sp. z o.o.